top of page

כלכלי חברתי

בעולם של קצב שינוי הולך וגובר, כאשר כל רשתות הביטחון החברתיות-כלכליות שפותחו במאה ה-20 מאבדות מהיעילות וההשפעה שלהן, נדרשת גישה חדשה לקפיצת מדרגה חברתית-כלכלית בישראל. מאז הקמתו, מכון ראות פועל לאורו של "חזון ישראל 15", שקורא להפוך את ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן בעולם. בשנים אלו פיתחה ראות גופי מחקר וידע, וגם מיזמי-חלוץ ברחבי ישראל, שעוסקים בקפיצת מדרגה באיכות החיים ברמה הלאומית, ברמה האזורית, ברמה העירונית וברמה הקהילתית. מאז שנת 2016 "מרכז קפיצת המדרגה" מבית ראות מביא את הידע והמומחיות הזו למקומות שונים ומגוונים ברחבי ישראל.  

חוברת  כנס ישראל 15 השני

חוברת כנס ישראל 15 השני

להיות אחת מחמש עשרה המדינות המובילות

הצגת חזון ישראל 15

הצגת חזון ישראל 15

להיות אחת מחמש עשרה המדינות המובילות

עקרונות וקווים מנחים  לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית

עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית

חזון ישראל 15

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה

עיר משגשגת וחסינה שהיא אתר מורשת לאומי ובין-לאומי

עיר משגשגת וחסינה שהיא אתר מורשת לאומי ובין-לאומי

חזון צפת 2021

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות- דף לחלוקה

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות- דף לחלוקה

חזון ישראל 15

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה לכנס נגב

חזון ישראל 15 – קפיצת מדרגה בפריפריה לכנס נגב

חזון ישראל 15

חזון ישראל 15

מושג

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית

מדיניות פיתוח ייחודית וגלובלית

מושג

Flexicurityגישת ה-

Flexicurityגישת ה-

מושג

תקציר עקרונות קפיצת מדרגה לכנס ישראל 2021

תקציר עקרונות קפיצת מדרגה לכנס ישראל 2021

כיצד מחוללים קפיצת מדרגה בישראל?

האמנה הישראלית החדשה

האמנה הישראלית החדשה

גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות

הצעה לפיילוט משותף עם קרן רש"י בעיר צפת

הצעה לפיילוט משותף עם קרן רש"י בעיר צפת

חדשנות מדעית-טכנולוגית בישראל

חדשנות מדעית-טכנולוגית בישראל

דרושה יד ממשלתית מכוונת

מגמת ירידה ברמת התחרותיות של ישראל

מגמת ירידה ברמת התחרותיות של ישראל

בסיס ניתוח

עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה - תקציר לכנס הרצליה

עקרונות וקווים מנחים לקפיצת מדרגה - תקציר לכנס הרצליה

חזון ישראל 15

טבלה השוואתית

טבלה השוואתית

מדיניות ניהול כח אדם בשירות המדינה

כיצד מחוללים קפיצת מדרגה בישראל?

כיצד מחוללים קפיצת מדרגה בישראל?

האמנה הישראלית החדשה  גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות - מסמך האמנה

האמנה הישראלית החדשה גישת הצמיחה, ההכללה והקהילתיות - מסמך האמנה

חזון ישראל 15

הפקולטה לרפואה וקפיצת המדרגה בגליל תקציר מנהלים

הפקולטה לרפואה וקפיצת המדרגה בגליל תקציר מנהלים

bottom of page