top of page

Tikkun Olam Makers עוסק בפיתוחה של קהילה גלובלית של מייקרים: אנשי טכנולוגיה, מעצבים ומהנדסים, אשר עוסקים בתיקון עולם באמצעות פיתוח של חדשנות טכנולוגית כפתרון לצרכים חברתיים. באמצעות תהליך העבודה אשר פותח ב- TOM ובאמצעות פלטפורמה אינטרנטית ייעודית, מייצר המיזם ידע טכנולוגי מתקדם בקוד פתוח, העומד לרשותם של אנשים בכל העולם, ללא עלות. באופן זה מבטא TOM את הערך היהודי העתיק של “תיקון עולם”, אשר עומד בבסיס חזונה של ראות, ומיישם את משימתה של ראות להוביל שינוי חיובי ומהותי למען עתידם של מדינת ישראל, העם היהודי והעולם כולו.

TOM
מרכז קפיצת מדרגה

מרכז קפיצת מדרגה הוקם במטרה להניע בישראל תהליך של פיתוח כלכלי-חברתי, אשר יוביל לשיפור משמעותי באיכות החיים של תושבי המדינה.

 

המרכז נולד מתוך צורך ממשי ליישם ולהפיץ את המומחיות שנצברה במהלך 13 שנות מחקר ועבודת שטח במכון ראות, ולתת לו ביטוי הלכה למעשה. כיום מעניק המרכז שרותי הכשרה, ייעוץ, ליווי והטמעה של תהליכי פיתוח עירוני ואיזורי בכל הארץ. למרכז מומחיות בליווי גופי ממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות קהילה וארגוני מגזר שלישי, בתחומים שונים: תכנון אסטרטגי; פיתוח כלכלי-חברתי; מקומי ואזורי; תהליכי גיבוש חזון; יזמות חברתית; פיתוח קהילתי; ופיתוח תכניות יעודיות המותאמות לצרכים הייחודים של הקהילה והעיר.

Collective Impact
bottom of page