top of page

ביטחון לאומי

קפיצת מדרגה לאומית באיכות החיים_1x.png

חוסן

השלכות הקורונה על סוגיות של חוסן לאומי

השלכות הקורונה על סוגיות של חוסן לאומי

השלכות מגיפת הקורונה על החוסן הלאומי, הקשר עם העולם היהודי והאתגרים במזרח התיכון

מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל

מדד החוסן הכלכלי להערכת מצב העוני בישראל

תוצר מדיניות

רשת חוסן אזרחית

רשת חוסן אזרחית

מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל

רשת חוסן אזרחית

רשת חוסן אזרחית

מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל

bottom of page