top of page

ברוכים הבאים לדשבורד העמיות היהודית בישראל. המערכת נועדה לשרת מובילי ארגונים ופעילים בתחום יחסי ישראל והתפוצות. כאן תוכלו להיחשף למבט מעמיק על השדה המקצועי, לקבל תמונת מצב עדכנית ולבצע אנליזות מתקדמות לטובת הבנת מגמות ותהליכים.

המערכת היא תוצר של מהלך מיפוי משותף של חברי קואליציית העמיות ובהובלת הארגונים הבאים: מכון ראות, Enter, עמ״י - המינהלת הלאומית לקשרי ישראלים והתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, הייעוד המשותף, קרן שוסטרמן.

דשבורד עמיות | מערכת מיפוי השדה המקצועי של העמיות בישראל

כלל הנתונים שנאספו במסגרת הליך המיפוי, מופיעים בדו"ח המיפוי המלא, אשר נכתב ע"י ד"ר עזרא קופלוביץ וד"ר שלומי רביד.

דו"ח המיפוי לצד הדשבורד שפותח ע"י חברת Know Your Data, מסכמים תהליך ראשון מסוגו של מיפוי פעילות אזרחית בשדה חברתי, מציגים את הנתונים הרבים שנאספו ומאפשרים מבט רחב ומעמיק על היבטים שונים ומגוונים ברמת התוכניות, המנהיגות והארגונים.

במאגר מידע זה, איסוף ומיפוי נתוני העמיות בוצע ע"י מתנדבים מארגוני העמיות השונים. הלכה למעשה קהילת העמיות מיפתה את השדה בו היא פועלת עבור עצמה - Of the people, by the people.

היתרונות העיקריים של שיטת הביובליץ, והסיבה בשלה נבחרה מתודה זו הינם המהירות בה ניתן לאסוף מידע, רתימת הקהילה למהלך, ובניית חשיבה מערכתית בקרב המנהיגים בשדה העמיות, בבואם לפעול למען החזון המשותף.

הנתונים המופיעים במערכת שלפניכם נאספו ומופו על ידי שימוש בשיטת ביובליץ. ביובליץ במקורה הינה שיטה ליצירת מסד נתונים על מגוון ביולוגי בשטח גאוגרפי תחום, בזמן מוקצב, ובשיתוף קהילה של מתנדבים יחד עם אנשי מקצוע.

בשינויים הנדרשים מתאימה שיטת ביובליץ גם ליצירת מסד נתונים על אקוסיסטם אנושי. מסד הנתונים שנוצר משרת את בעלי העניין השונים בקידום השינוי – או במקרה הנוכחי, את הפרדיגמה החדשה של עמיות יהודית בקרב החברה הישראלית.

לוגו ייעוד משותף גנסיס copy.png
לוגו קואליציית העמיות - צבעוני (1) copy.png
WorldZionistOrg copy.png
ENTER.png
לוגו ראות.png
מנהלת עמי כולל משרד התפוצות וגשר copy.png
bottom of page