top of page

ביטחון לאומי

ישראל ואתגר הלגיטימציה_1x.png

ישראל ואתגר הלגיטימציה

קידום יחסים בין מוסלמים ויהודים בצפון אמריקה על רקע הסכמי אברהם

קידום יחסים בין מוסלמים ויהודים בצפון אמריקה על רקע הסכמי אברהם

מכון ראות כינסה כ-60 מנהיגים מצפון אמריקה ומהמזרח התיכון לכנס של יומיים סביב קידום נורמליזציה ויחסים בין יהודים ומוסלמים על רקע ההזדמנויות של הסכמי אברהם

הצגת הממסד היהודי והישראלי בשיח הפרוגרסיבי

הצגת הממסד היהודי והישראלי בשיח הפרוגרסיבי

גלאי מגמות מס' 14

השיח הפרוגרסיבי הרומס בארה"ב

השיח הפרוגרסיבי הרומס בארה"ב

זן חדש של אנטישמיות? נייר מדיניות – גירסה א'

אנטישמיות ודה-לגיטימציה בימי קורונה: מורה נבוכים לרשת הפרו-ישראלית

אנטישמיות ודה-לגיטימציה בימי קורונה: מורה נבוכים לרשת הפרו-ישראלית

מסמך מדיניות

שבוע האפרטהייד הישראלי

שבוע האפרטהייד הישראלי

מושג

הברית האדומה-ירוקה מגיעה לאמריקה-מסגרת תפיסתית

הברית האדומה-ירוקה מגיעה לאמריקה-מסגרת תפיסתית

השפעת זרמים בתנועה הפרוגרסיבית וארגוני האחים המוסלמים על מדיניות ארה"ב במזרח התיכון, על יהדות ארה"ב ועל הביטחון הלאומי של ישראל

ניתוח וקריאה לפעול - השיח הפרוגרסיבי העכשווי: האתגר לקהילות יהודיות ולישראל

ניתוח וקריאה לפעול - השיח הפרוגרסיבי העכשווי: האתגר לקהילות יהודיות ולישראל

גרסה ב' של המסמך: השיח הפרוגרסיבי הרומס

השלכות הקורונה והמחאה החברתית בארה"ב (חלק 1/3): התמודדות עם האנטישמיות השחורה

השלכות הקורונה והמחאה החברתית בארה"ב (חלק 1/3): התמודדות עם האנטישמיות השחורה

תקציר מנהלים של מסמך מדיניות

אתגר קואליציית המיעוטים (Intersectionality) בארה"ב: למה זה צריך לעניין אתכם?

אתגר קואליציית המיעוטים (Intersectionality) בארה"ב: למה זה צריך לעניין אתכם?

תקציר מסמך מאת קבוצת ראות המותאם לקורא הישראלי (יולי 2019)

המשט לעזה:  איך קרסה חומת האש המדינית של ישראל?

המשט לעזה: איך קרסה חומת האש המדינית של ישראל?

תחקיר על סמך המסגרת התפיסתית: אתגר הדה-לגיטימציה של ישראל: יצירת חומת-אש מדינית

ה'רמיסה' הישראלית והיהודית והקיטוב בשיח החברתי בארה"ב

ה'רמיסה' הישראלית והיהודית והקיטוב בשיח החברתי בארה"ב

גלאי מגמות מספר 15

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

גלאי מגמות מספר 13

הרשת הפרו-ישראלית: אתגר הניווט בסבך ההפגנות בארה"ב, מגיפת הקורונה והסיפוח

הרשת הפרו-ישראלית: אתגר הניווט בסבך ההפגנות בארה"ב, מגיפת הקורונה והסיפוח

נקודת ראות מספר 86 - ההסתגלות הגדולה

ועידת דרבן (2001)

ועידת דרבן (2001)

מונח

אירועים והתבטאויות המצביעים על התגברות מגמת דה לגיטימציה נגד  ישראל

אירועים והתבטאויות המצביעים על התגברות מגמת דה לגיטימציה נגד ישראל

מראות – גיליון 15

bottom of page