top of page

הסדנאות וההרצאות שלנו

קבוצת ראות פיתחה מגון כלים להפצה והטמעה של תחומי המומחיות שלה בקרב מקבלי החלטות, ביניהם: הרצאות, סדנאות, הכשרות, יצירת קואליציות שינוי וליווי תהליכים ארוכי טווח. הסדנאות וההרצאות מגובשים בהתאם לצרכים של קהלים שונים בתחומי המומחיות של ראות:

קפיצת מדרגה מקומית כלכלית חברתית בישראל

קפיצת מדרגה היא תהליך של שיפור משמעותי באיכות החיים, בעיר או באזור. כיצד מקדמים חזון עירוני? מהם העקרונות האסטרטגים לפיתוח כלכלי של ערים בפריפריה שיתחרו בזירה הגלובאלית? איך מייצרים כלכלה שרלונטית לכלל התושבים?

קפיצת מדרגה מקומית כלכלית חברתית בישראל

קהילות חכמות

כיצד קהילות יכולות להתמודד עם אתגרי הגלובליזציה של המאה ה-21? איך הטכנולוגיה יכולה לקדם קהילתיות שתוריד את יוקר המחייה? גישת הקהילות החכמות רואה בשכונה או בעיר את המרחב לשיפור איכות החיים, והיא רלוונטית לכל העוסק בעירוניות, יזמות או מנהיגות חברתית.

קהילות חכמות

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

משבר הכותל היה שיא בתהליך ירידת מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אתגר זה מכביד על יחסי יהדות התפוצות עם מדינת ישראל ומייצר נזקים למדינת ישראל, קהילות יהודיות בתפוצות ועתיד העם היהודי. מה השתנה? מה ניתן לעשות? כיצד ניתן לכונן עמיות יהודית חזקה?

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

התפוצה הישראלית: זרז לעמיות יהודית

ישראלים החיים בחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה, הופכים להיות משמעותיים כגשר שיכול לחבר בין יהדות העולם למדינת ישראל. כיצד קהילות יהודיות בארה"ב וישראלים בתפוצות יכולים לפעול יחד? מהם האתגרים בגיבוש זהות יהודית? כיצד ניתן לטוות רשת של קהילות יהודיות משגשגות?

התפוצה הישראלית: זרז לעמיות יהודית

BDS, דה-לגיטימציה ומדינת ישראל: מבט אסטרטגי

בעשור האחרון, יהדות ארה"ב וישראל הקדישו מאמצים ומשאבים רבים להתמודדות עם אתגר הדה-לגיטימציה הבסיסית של ישראל. מה מצב המאבק בדה-לגיטימציה היום? מהי אסטרטגיית הפעולה הטובה ביותר? וכיצד המאבק משפיע על יחסי ישראל ויהדות התפוצות?

BDS, דה-לגיטימציה ומדינת ישראל: מבט אסטרטגי

תיקון עולם של המאה ה-21

תיקון עולם הוא ערך מרכזי של היהדות המודרנית, ושליחות מרכזית בקרב יהדות העולם. איך מדינת ישראל והעם היהודי יכולים לעבוד יחד לטובת מיגור העוני, פערי אי השוויון ולמען צדק חברתי ברוח 'תיקון עולם'? מהי השליחות של דורינו?

תיקון עולם של המאה ה-21

ההרצאות שלנו

קפיצת מדרגה מקומית כלכלית חברתית בישראל

קהילות חכמות

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

התפוצה הישראלית: זרז לעמיות יהודית

BDS, דה-לגיטימציה ומדינת ישראל: מבט אסטרטגי

תיקון עולם של המאה ה-21

bottom of page