top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Jun 2011

נושאים

צפת 2021

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Safed 2021, Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development, Galilee, Periphery, Jewish World

צפת תהיה 'בירת הגליל' והעיר הגדולה של הגליל העליון שמספקת שירותים עיקריים לאוכלוסיית האזור בתחומי התרבות והאומנות, הבריאות והרווחה, האקדמיה, הספורט והפנאי.

עיר משגשגת וחסינה שהיא אתר מורשת לאומי ובין-לאומי

חזון צפת 2021

עיר משגשגת וחסינה שהיא אתר מורשת לאומי ובין-לאומי
הקדמה

  1. מסמך זה עוסק בחזון העיר צפת לשנת 2021, בעקרונות הפעולה הנגזרים ממנו, ובמשימות האופרטיביות הדחופות וזאת על בסיס מפגש שהתקיים ב-18 ביולי 2011, בראשות ראש העיר, מר אילן שוחט, ובהשתתפות מר אורי אילן, מנכ"ל העירייה, הגב' סיון שוחט, מר שלומי בן יהודה, מר רמי מרדור, פרופ' עדה שפיצר ומר אודי קלינסקי. את התהליך הנחה מכון ראוּת.

צפת בשנת 2021  / החזון: צמיחה מהירה, מכלילה וחסינה

  1. צפת תבצע קפיצת מדרגה באיכות החיים של תושביה שתתבטא בעליה מקבוצה 3 לקבוצה 6 בדירוג החברתי-כלכלי של הלמ"ס באמצעות מעבר של 'אוכלוסיות חזקות' לעיר, לצד חיזוקם של התושבים הוותיקים. אוכלוסיית צפת תגדל באופן מתון ותעמוד על כ- 45,000 איש. העיר תורחב וייבנו בה כ- 2500 יחידות דיור חדשות שמתאימות לאוכלוסייה חזקה;

  2. צפת תהיה 'בירת הגליל' והעיר הגדולה של הגליל העליון שמספקת שירותים עיקריים לאוכלוסיית האזור בתחומי התרבות והאומנות, הבריאות והרווחה, האקדמיה, הספורט והפנאי;

  3. העיר העתיקה של צפת תוכר כאתר מורשת עולמי וצפת תהיה אתר תיירות בין-לאומי שהוא חלק מרשת של ערים בעולם שיש להן נכסי תרבות ומורשת ייחודיים בתחום הרוחניות והיהדות;

  4. צפת תהיה הבירה העולמית של הרוחניות היהודית והתרבות היהודית. צפת, שבמהלך המאה -16 השפיעה מהותית על עיצוב מסורות היהדות המודרנית בתחומי התפילה והחגים, תזוהה גם בעתיד עם עולם הרוחניות היהודית ותורת הקבלה והנסתר; עם תרבות היידיש, והיצירה המוסיקאלית היהודית במזרח אירופה; עם קבלת השבת; ועם האמנות הדתית היהודית בתחומי הקודש.

  5. צפת תהיה למרכז הלאומי המוביל בתחום רפואת הקהילה והמשפחה על בסיס בית הספר לרפואה ומכון המחקר באופן שיזניק את איכות שירותי הרפואה והבריאות של תושבי צפת והצפון כולו;

  6. צפת תהפוך להיות מודל של חוסן מקומי בישראל ובעולם – העיר תגבש רשת של ארגונים ואנשים שהם תושבי העיר והסביבה המחויבים לפיתוח 'תרבות של מוכנות' למשברים כגון אסונות טבע או מלחמות;

  7. צפת תהיה עיר ירוקה ובריאה, המקדמת פיתוח חברתי-כלכלי תוך שמירה על משאבי הטבע לדורות הבאים;

  8. קפיצת מדרגה בתשתית המוסדות בעיר באמצעות שדרוג והרחבה של מערך המתנסי"ם, שבהם מתקיימת פעילות חברתית, כלכלית, חינוכית ותרבותית תוססת לכלל תושבי העיר; הקמה של מספר מוקדים של ספורט ופנאי; וטיפוח של רשת של שכונות שבהן המרחב הציבורי בטוח, נקי, תוסס ומשגשג.

  9. עיריית צפת תהיה עצמאית בכך שסך משאביה מאפשר לה לכלכל את עצמה.

Read the English Version
bottom of page