top of page
באנר לפלטפורמת הסולידאריות (3).png

מדינת ישראל, שאנו חוגגים 72 שנה להקמתה, נוסדה כמיזם משותף של יהדות העולם. חשיבותו של הקשר בין ישראל והתפוצות לקיומו ועתידו של העם היהודי באשר הוא, ולקיומה של מדינת ישראל כבית לאומי לכלל העם היהודי, אינו נתון בספק.

היום פוקד אותנו משבר עולמי שאיננו משפיע על מדינת ישראל לבדה, או על קהילה זו או אחרת בתפוצות. כולנו באותה סירה. כמו בשעת שגשוג, גם בשעה שכולנו חווים משבר, הערבות ההדדית הכרחית לחוסן שלהעם היהודי.

 

אנחנו מבקשים להצהיר שמדינת ישראל והחברה הישראלית עומדות לצידן של קהילות יהודיות, כדי שביחד נצא מהמשבר מחוזקים. אנו קוראים לך להצטרף למסר הזה.

הזמנה להצטרפות לארגוני חברה אזרחית 

 

לאתר ההצהרה ורשימת הארגונים המלאה

bottom of page