top of page

קואליציית העמיות

קואליציית העמיות פועלת למימוש החזון של חברה ישראלית בעלת תודעת עמיות עשירה שמגלה אחריות ומפגינה אכפתיות וערבות הדדית. 

הקואליציה נועדה לעודד קישוריות ושיתוף פעולה בין מנהיגים וארגונים אזרחיים המחויבים לקידום ערכי עמיות יהודית בישראל ולהעלות את רמת ההכרות וההוקרה של החברה הישראלית כלפי העם היהודי. 

במסגרת הפעילות, הקואליצייה תומכת ומעוררת השראה בקרב אישים וארגונים בעלי סמכות והשפעה בחברה הישראלית, על מנת לעודד אותם לגלות מנהיגות בנושא יחסי ישראל עם יהדות התפוצות. 

 

 • פעילות מגוונת, א-פוליטית וא-מפלגתית.

 • ישראלים שמדברים עברית ציונית.

 • יוצרים הזדמנויות לשיתוף פעולה. 

 • נותנים במה לפיתוח אישי ומקצועי בשדה. 

 • מעצימים שחקנים חדשים באמצעות הענקת ערך.

קואליציית העמיות

קואליציית העמיות היא הרשת המקצועית המחוברת והתוססת של מעל ל 200 ארגונים ומנהיגים ישראלים, שמוכנים לעבוד, ביחד ולחוד, כדי לחבר את החברה הישראלית לגווניה לעם היהודי מחוץ לישראל.

הקואליציה פועלת למימוש החזון של חברה ישראלית בעלת תודעת עמיות יהודית עשירה שמגלה אחריות ומפגינה אכפתיות וערבות הדדית כלפי קהילות יהודיות בתפוצות.

 הקואליציה הושקה במאי 2018, מתוך הבנה שכדי לאחות את הקרע ההולך וגדל בין ישראל והעם היהודי, וכדי לשמור על מעמדה של ישראל כבית הלאומי של העם היהודי כולו, ישנו צורך בשינוי תפיסתי בתוך ישראל, ובחיבור קהלים ישראליים לעם היהודי. 

לשם כך, הקואליציה מעודדת קישוריות ושיתוף פעולה בין מנהיגים וארגונים המחויבים לקידום ערכי עמיות יהודית בישראל, ומעוררת השראה בקרב מנהיגים וארגונים חדשים בעלי סמכות והשפעה בחברה הישראלית, לקחת אחריות על אתגר לכידות העם היהודי.

המשימה שלנו

המשימה שלנו היא להוביל שינוי תפיסתי בישראל ביחס לשאלה "מה המשמעות של ישראל כבית הלאומי של העם היהודי במאה ה-21"? 

אנו מקדמים את השינוי התפיסתי באמצעות חיזוק גישת העמיות היהודית בישראל, במגוון ערוצי השפעה: תודעה, מדיניות ומבנה.

הערך המוסף הייחודי שלנו:

 • תפיסה הוליסטית ועמוקה של עמיות, מתוך מחויבות לחזון הציוני ולמדינת ישראל

 • התארגנות ישראלית, בעברית, לישראלים

 • שלם הגדול מסך חלקיו – כל אחד תורם לטובין הציבורי ונהנה מהמכלול

 • התבוננות מערכתית על השינוי בישראל

 • מגוון וייצוגיות גבוהה יחסית של החברה הישראלית

 • הורדת חסמי כניסה וקיצור גרף הלמידה לשחקנים חדשים, עידוד יזמים להיכנס לשדה ולקחת אחריות

 • התארגנות שמעלה את האטרקטיביות של שדה העמיות בישראל

 • רשתיות שמורידה את תחושת הבדידות של השחקנים בשדה

 • חיבור יצירתי בין מגזרים שונים סביב אתגר חיזוק העמיות בישראל

המשימה שלנו
חברים

חברים

הקואליציה מורכבת ממנהיגים, יזמים וארגונים ישראלים שמוכנים להוביל שינוי בקרב החברה הישראלית ביחס לעם היהודי. הקואליציה קוראת למנהיגות ישראלית שמוכנה לפעול לטובת היעד הזה להצטרף לשורותיה ולקחת חלק בעשייה המשותפת.  

סקירת רשת

בעזרת מפת הרשת הווירטואלית שלנו תוכלו לראות את טווח ההשפעה של חברי קואליציית העמיות ואת הקישוריות ביניהם.

סקירת רשת
כוחות משימה

צוותי משימה

לקואליציית העמיות ישנם מספר צוותי משימה, שכל אחד מהם מחויב לקדם יעד לאומי אחר, תחת המטרה הגדולה של חיזוק העמיות היהודית בישראל. בין היתר, אנו מטפלים בסוגיות הקשורות לחינוך, ביטחון לאומי, אקדמיה ישראלית, חיבור לדור הבא, ועוד. 

ספריית הקואליציה

ספריית הקואליציה היא אוסף של מקורות מידע מסוגים שונים המיועדים לקהל ישראלי. לספרייה תורמים כל חברי הקואליציה וביחד הם נהנים מאוסף גדול של סרטונים, אתרים, מאמרים והרצאות, שמיועדים להגברת ההכרות וההוקרה של קהלים ישראלים לקהילות יהודיות בעולם. 

ספריית הקואליציה
bottom of page