top of page

סקירת רשת

אקוסיסטם בריא וחיוני בעולם הטבע מורכב מיחסי גומלין מרובים ומורכבים בין שחקנים מסוגים שונים. אקוסיסטם חסין לפגיעות ככל שיש בו מגוון גדול יותר וקשרים מרובים. 

קואליציית העמיות נועדה לטפח דינאמיקה דומה בשדה המקצועי של קידום העמיות היהודית בישראל: כבר היום מנהיגים רבים פועלים למען המטרה הזו, אולם רבים מהם לא מכירים וכמובן שאינם משתפים פעולה. לכן, ישנם כפילויות מיותרות מחד, ונושאים וקהלי-יעד מוזנחים מאידך.

היום מעל ל 200 חברים מהווים את "האקוסיסטם" של קידום העמיות היהודית בישראל, ונוספים מצטרפים אלינו על בסיס יום-יומי. ביחד, השאיפה היא להוות "שלם הגדול מסך חלקיו".

מטרת מפה זו היא לאפשר לחברי הקואליציה להבין טוב יותר כיצד הם יכולים לשלב את המשאבים והמיומנויות שלהם כדי להשיג את המטרות המשותפות שלנו.

bottom of page