top of page

ביטחון לאומי

Content Type

15-06-2021

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

גלאי מגמות מספר 13

שינוי בעמדת הדמוקרטים כלפי ישראל? סבב הלחימה האחרון בעיני השמאל הפוליטי בארה"ב

מאת: דפנה קאופמן


מבוא ותקציר


מסמך זה ממשיג את המגמות העולות בשיח הפרוגרסיבי והליברלי בארה"ב בנוגע ליחס לישראל במהלך סבב הלחימה האחרון עם עזה. המסמך מתמקד במגמות המשמעותיות ביותר, ובעיקר:


  • עמדת השמאל האמריקאי כלפי ישראל היא ביקורתית מאוד בהשוואה ליחסם לפלסטינים, והיא מבוססת על פירוש הסכסוך הישראלי פלסטיני דרך משקפיים של מאבק השחורים לשיוויון בארה"ב .


  • השיח הפרוגרסיבי הביקורתי כלפי ישראל מחלחל לזרם המרכזי של המפלגה הדמוקרטית, והוא שואף להשפיע על מדיניות החוץ האמריקאית וקורא תגר על עצם קיום יחסים מיוחדים בין ארה"ב לישראל.


  • בסבב הלחימה האחרון בלט השבר בקרב קבוצות יהודיות בנוגע למדינת ישראל ולציונות.

bottom of page