top of page

קהילות חכמות

כיצד קהילות יכולות להתמודד עם אתגרי הגלובליזציה של המאה ה-21? איך הטכנולוגיה יכולה לקדם קהילתיות שתוריד את יוקר המחייה? גישת הקהילות החכמות רואה בשכונה או בעיר את המרחב לשיפור איכות החיים, והיא רלוונטית לכל העוסק בעירוניות, יזמות או מנהיגות חברתית.

קהילות חכמות
bottom of page