top of page

יחסי ישראל ויהדות התפוצות

משבר הכותל היה שיא בתהליך ירידת מעמדה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אתגר זה מכביד על יחסי יהדות התפוצות עם מדינת ישראל ומייצר נזקים למדינת ישראל, קהילות יהודיות בתפוצות ועתיד העם היהודי. מה השתנה? מה ניתן לעשות? כיצד ניתן לכונן עמיות יהודית חזקה?

יחסי ישראל ויהדות התפוצות
bottom of page