top of page

התפוצה הישראלית: זרז לעמיות יהודית

ישראלים החיים בחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה, הופכים להיות משמעותיים כגשר שיכול לחבר בין יהדות העולם למדינת ישראל. כיצד קהילות יהודיות בארה"ב וישראלים בתפוצות יכולים לפעול יחד? מהם האתגרים בגיבוש זהות יהודית? כיצד ניתן לטוות רשת של קהילות יהודיות משגשגות?

התפוצה הישראלית: זרז לעמיות יהודית
bottom of page