top of page

BDS, דה-לגיטימציה ומדינת ישראל: מבט אסטרטגי

בעשור האחרון, יהדות ארה"ב וישראל הקדישו מאמצים ומשאבים רבים להתמודדות עם אתגר הדה-לגיטימציה הבסיסית של ישראל. מה מצב המאבק בדה-לגיטימציה היום? מהי אסטרטגיית הפעולה הטובה ביותר? וכיצד המאבק משפיע על יחסי ישראל ויהדות התפוצות?

BDS, דה-לגיטימציה ומדינת ישראל: מבט אסטרטגי
bottom of page