top of page

תיקון עולם של המאה ה-21

תיקון עולם הוא ערך מרכזי של היהדות המודרנית, ושליחות מרכזית בקרב יהדות העולם. איך מדינת ישראל והעם היהודי יכולים לעבוד יחד לטובת מיגור העוני, פערי אי השוויון ולמען צדק חברתי ברוח 'תיקון עולם'? מהי השליחות של דורינו?

תיקון עולם של המאה ה-21
bottom of page