top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Mars 2020

השלכות הקורונה על סוגיות של חוסן לאומי

השלכות מגיפת הקורונה על החוסן הלאומי, הקשר עם העולם היהודי והאתגרים במזרח התיכון

השלכות הקורונה על סוגיות של חוסן לאומי

מטרת מסמך זה היא למפות בצורה ראשונית את הזיקות המערכתיות של משבר מגיפת הקורונה עם סוגיות נבחרות של חוסן לאומי, הקשר עם העולם היהודי ואתגרי ביטחון לאומי במזרח התיכון. מסמך זה אינו עוסק באופן ניהול המשבר, אלא לספק תובנות ראשוניות ותשתית מושגית בסיסית להבנת ההשלכות הפוטנציאליות של המשבר על סוגיות אלו וההזדמנויות שלו, עבור אישים שנמצאים בעמדות מנהיגות, סמכות והשפעה בישראל. 


קבוצת ראות היא עמותה שהוקמה על מנת לסייע למדינת ישראל, לחברה הישראלית ולעם היהודי להסתגל לאתגרים מהותיים לחוסן ולשגשוג שלהם. ראות מתמחה בזיהוי הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיות הניצבות בפני המדינה, בפיתוח ידע חדש אודותן וברתימת הקהילה הרלוונטית לשינויים הנדרשים. קבוצת ראּות מקדמת למעלה מעשור את הקמתה של 'רשת חוסן אזרחית' לחיזוק החוסן הלאומי והמקומי בישראל.

bottom of page