top of page

כלכלי חברתי

Content Type

May 2008

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

לאורך השנים המועצה לפיתוח כלכלי נוהגת לנצל משברים כלכליים חברתיים הפוקדים את סינגפור כדי לעדכן את מטרותיה ואת המבנה הארגוני שלה.

(EDB) המועצה לפיתוח כלכלי של סינגפור

מושג

(EDB)  המועצה לפיתוח כלכלי של סינגפור
הגדרה

המועצה לפיתוח כלכלי של סינגפור היא סוכנות ממשלתית למחצה שמטרתה להבטיח את הצמיחה הכלכלית המתמשכת של סינגפור. לשם כך היא יוצרת סביבה נוחה לעסקים, המסייעת לתאגידים בין לאומיים ולעסקים מקומיים להשקיע ולהתרחב.

הסתגלות לנסיבות משתנות

לאורך השנים המועצה לפיתוח כלכלי נוהגת לנצל משברים כלכליים חברתיים הפוקדים את סינגפור כדי לעדכן את מטרותיה ואת המבנה הארגוני שלה.

  • המועצה לפיתוח כלכלי קמה על רקע סילוקה של סינגפור מהפדרציה עם מלזיה ב-1965. באותו הזמן נאלצה סינגפור להתמודד עם חרם מסחרי שהטילה עליה אינדונזיה בעקבות נסיגת הכוחות הבריטיים ב-1967 מסינגפור. בשל כך, איבדה סינגפור גישה לחומרי גלם ולשווקי יצוא ונאלצה להתמודד עם אבטלה גואה, שהייתה עלולה לעורר תסיסה חברתית. על כן, פעלה המועצה על מנת למשוך תאגידים בינלאומיים להשקיע בתעשיות מוטות ייצוא ועתירות עבודה. עקב כך, פתחה המועצה שני סניפים בינלאומיים בניו יורק ובהונג קונג.

  • לקראת סוף שנות ה-60 הצליחה המועצה לרסן את האבטלה הגבוהה. עם זאת, מחסומי סחר גבוהים על הייצוא הסינגפורי עתיר-העבודה הקשו עליה למשוך השקעות חוץ. בתחילת שנות ה-70 המועצה שינתה את תחום המיקוד שלה כדי להפוך את סינגפור למדינה המובילה בעולם בתעשיות הדורשות מיומנות טכנית גבוהה. היא קידמה השקעות בתחומים עתירי הון וידע באמצעות שיתופי פעולה במחקר ופיתוח. כמו כן, האצילה המועצה על גורמים אחרים סמכויות הקשורות בעקיפין להשקעות כגון מימון וחלוקת קרקע.

  • המיתון של 1985 בסינגפור הבליט את העובדה שהמדינה הפכה ליקרה מדי עבור משקיעי חוץ ועל כך שהמדיניות הממשלתית הזניחה את התעשיות המקומיות. המועצה הגיבה בשינוי תפיסתי שנועד למצב את סינגפור כמרכז לפעילות המטה של תאגידים רב לאומיים שהקימו מפעלים במלזיה ובאינדונזיה השכנות. כמו כן, הקימה המועצה לשכה שעודדה עסקים קטנים להשתלב בשרשראות האספקה של התאגידים תוך שיפור ביצועיהם וחיבורם לשוקי הייצוא.

  • בשנות התשעים הגידול בעלות העבודה ותופעת הגלובליזציה חייבו את המועצה לזהות תעשיות שירותים חדשות. המגזרים שקיבלו תשומת לב מיוחדת היו מגזרי הפיננסים ותיירות.

  • לאחרונה, המועצה הבינה כי היא יכולה לנצל את האתגרים הייחודיים של סינגפור על מנת למשוך השקעות זרות נוספות. המועצה החליטה לאפשר לתעשיות בתחומים של טיפול רפואי, גילנות ופתרונות עירוניים לפעול במדינה ולהשתמש בשווקיה כמצע ניסויים למוצריהן.

Read the English Version
bottom of page