top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Aug 2006

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

חזית אזרחית

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Intersectionality, Anti-Semitism, America, Jewish Peoplehood, Zionism, Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

הקריאות לפירוק הרשות הפלסטינית נובעות מהטענה כי הרשות הפכה לקליפה ריקה, חסרת סמכויות וכוחות.

פירוק הרש"פ – התעצמות המגמה

נקודת ראות, גיליון 48

פירוק הרש"פ – התעצמות המגמה

כוחות צה"ל עצרו בליל שבת את יו"ר המועצה המחוקקת הפלסטינית ונציג החמאס, הד"ר עבד אל-עזיז דוויכ. בעקבות המעצר הוחלט כי המועצה המחוקקת תתכנס ביום רביעי הקרוב (9/8/06) לדון בסוגיית המעצרים (אל-ג'זירה, 7/8/06).

כמה מחברי המועצה המחוקקת, מהחמאס ומהחזית העממית הכריזו כי יש לדון בישיבת המועצה באפשרות לפרק את הרשות הפלסטינית (אל-חיאת, אל-איאם, 7/8/06).

מכון ראות טוען כי השיח הפלסטיני בסוגיית פירוק הרש"פ מתעצם והופך למגמה של ממש. לקריסתה של הרש"פ עשויות להיות השלכות אסטרטגיות על יחסי ישראל והפלסטינים. 

מה הסוגיה?

  • מאז ניצחון החמאס (1/06) עלו במערכת הפוליטית הפלסטינית מספר קריאות לפרק את הרש"פ. בתחילה זכה הרעיון לתמיכת גורמים בפת"ח והתפרש כחלק ממאבק הכוחות בין פת"ח לחמאס על השליטה ברשות (Ynet, 15/3/06).

  • נייר עמדה שהוציא מכון ראות באותה עת העריך כי הפת"ח לא יכול לפרק את הרשות הפלסטינית ללא שיתוף פעולה מצד החמאס. אז נראה היה כי החמאס אינו מעוניין בפירוק הרש"פ, אך "אין להוציא מן הכלל אפשרות כי אם יחליט שהמשך השליטה ברש"פ אינו מביא לו תועלת, יפעל לפירוקה". 

  • לאחר פעולת הזרוע הצבאית של החמאס בכרם שלום וחטיפת החייל גלעד שליט גברו גם הקולות בתוך תנועת החמאס לפירוק הרש"פ(אל-חיאת, 27/6/06).

  • יתר על כן, יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו-מאזן, העלה את אפשרות פירוק הרש"פ בשיחה שערך עם שרת החוץ האמריקאית בחודש שעבר (א-שרק אל-אוסט, 12/7/06).

Read the English Version
bottom of page