top of page

העם היהודי

Content Type

24-10-2021

עמיות יהודית: מיפוי השדה בישראל

פרויקט המיפוי - הדו"ח המלא

עמיות יהודית: מיפוי השדה בישראל

הדוח הסופי של פרוייקט המיפוי בישראל שנכתב על ידי ד"ר עזרא קופלביץ ובעזרתו של ד"ר שלומי רביד. 

הדו"ח מסכם את המיפוי הראשון אי פעם של שדה העמיות בישראל, זוהי גאווה גדולה להציג את העבודה הזאת בשותפות שנרקמה סביב הפרויקט בין ENTER, עמ"י, הצ"ע, הייעוד המשותף ומכון ראות (ובתמיכה של קרן שוסטרמן). 


ההצלחה של המיפוי היא רק תודות להירתמות 344 אנשים (רובם מקואליציית העמיות) שענו על הסקר ששלחנו בדוא"ל.

תודות לקרוב ל-100 אנשים שהשתתפו ב-12 ההאבים ומילאו שאלון רחב יותר (עליו ענו בסך הכל 163 אנשים) וגם השתתפו בתהליך במתודולוגיית מיוריאל לתיאור המציאות הרצוייה. 

תודות ליותר ממאה אנשים השתתפו באירוע הסיום בהר הרצל. 

בזכות ההירתמות הזאת, הידע שזרם אלינו הוא חסר תקדים ואנחנו שמחים לחלוק אותו אתכם חזרה. 


אנחנו בונים בימים אלה פלטפורמה טכנולוגית שתנגיש את הידע ותאפשר לנתח אותו מחתכים ומזוויות שונות. ההשקה הרשמית של הפלטפורמה הטכנולוגית תהיה באירוע של עמ"י ב-15 בדצמבר, אולם אנחנו מצפים להפוך אותה לאופרטיבית בקרוב. 


מוזמנים לעיין בדו"ח באנגלית כאן

צפייה במסמך המלא
bottom of page