top of page

ביטחון לאומי

Content Type

17-11-2020

סדר היום המדיני מול הפלסטינים: מורה נבוכים לעידן ביידן

נקודת ראות מספר 87

סדר היום המדיני מול הפלסטינים: מורה נבוכים לעידן ביידן

כותבים: ערן שישון, עדי לוי, אלכס גרינברג


בחירת ביידן לנשיאות ארה"ב צפויה להשפיע עמוקות על המאבק להגמוניה האיזורית ועל הסכסוך הישראלי פלסטיני. ביידן

וסגניתו האריס מיעטו להשמיע במהלך הקמפיין הצהרות ברורות בנוגע לסוגיות מפתח באיזור.


במסמכים הבאים בסדרת משחקי הכס נאפיין את הכיוונים האפשריים של מדיניות הממשל החדש באיזור, השפעתן על סוגיות מפתח והדילמות המרכזיות שיעמדו בפני ישראל. במסמך זה נעסוק בהשפעה הצפויה של בחירת ביידן על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

bottom of page