top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Jul 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

ישראל לא תהסס להשתמש בזכותה לחופש פעולה, ואולם, ניתנת העדפה לאופציה הדיפלומטית לעת עתה.

נאום אולמרט בכנס הרצליה 2007

מונח

נאום אולמרט בכנס הרצליה 2007
הגדרה

נאום ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט, בכנס הרצליה  2007 (24/01/07) מוקדש במלואו לאיום הגרעין האיראני על ישראל.

רקע

'נאום הרצליה' הוא נאום המדיניות השנתי של ראשי הממשלה בישראל בשנים האחרונות. נאומו של ראש הממשלה אולמרט ניתן על רקע איום הגרעין האיראני והחלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1737 (23/12/06) להטיל סנקציות כלכליות על איראן. ההחלטה התקבלה לאחר כשלון המשא-ומתן בין איראן לקהילה הבין-לאומית וסירובה של איראן להקפיא את תוכניתה הגרעינית.

תוכן הנאום

בנאומו מציב ראש הממשלה אולמרט את איום הגרעין האיראני בראש סדר היום של ממשלת ישראל, ומבטא את התפיסה הישראלית כלפי האיום האיראני: (א). הגרעין האיראני הוא איום קיומי על ישראל; (ב) האיום האיראני לישראל כולל גרעין וטרור; (ג) איראן היא איום גלובלי משותף לישראל ולקהילה הבין-לאומית. 

  • הגרעין האיראני הוא איום קיומי על ישראל – האיום האיראני מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. לדברי אולמרט, ישראל לא תוכל להשלים עם איום קיומי עליה מצד איראן.

  • האיום האיראני לישראל כולל גרעין וטרור – האיום האיראני על ישראל הוא בעל אופי צבאי, ומתבטא בשני ערוצים: (א) התמיכה והסיוע האיראנים למערך ההתנגדות במאבקו נגד ישראל משטחי לבנון והרשות הפלסטינית; (ב) פיתוח תוכניות גרעינית להעשרת אורניום ובניית יכולת גרעינית צבאית.   

  • איראן היא איום גלובלי משותף לישראל ולקהילה הבין-לאומית – מדבריו של ראש הממשלה אולמרט עולה כי האיום אותו מציבה איראן מטריד את ישראל והקהילה הבין-לאומית כאחד, עם זאת מבחינת ישראל מדובר באיום ראשון במעלתו.

Read the English Version
bottom of page