top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Aug 2006

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

חזית אזרחית

Israel, Palestine, Delegitimization, Partner for Peace, Legitimacy, Policy Paper, Intersectionality, America, Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

כיצד מצמצמים את חלון הזמן בין הפסקת האש לנסיגה הישראלית?

מלכוד הכוח הבינ"ל (4) – הדרך מהפסקת האש להסדר

נקודת ראות, גיליון 45

מלכוד הכוח הבינ"ל (4) – הדרך מהפסקת האש להסדר

"אם תתקבל הפסקת אש עוד לפני שהכוח הרב לאומי יתפרס בלבנון, חזבאללה יחזור ויתייצב בנקודות שנטש ותתחדש זרימת הטילים מסוריה כאילו לא עשינו כלום". (אלכס פישמן, ידיעות אחרונות, 1/8/06)

מכון ראות מתריע כי עלול להיות פער זמן משמעותי בין ההכרזה על הפסקת האש לנסיגת צה"ל וכניסת כוח בינ"ל. פער זמן זה עלול למנוע את כניסת הכוח הבינ"ל ואף לכרסם בהישגים המדיניים והצבאיים של המערכה.

מה הסוגיה? – סנכרון הפעולות סביב הפסקת האש

  • ישראל רוצה סנכרון בין הפסקת אש ונסיגה ישראלית מלבנון לבין להגעתו של כוח בינ"ל אפקטיבי שיתפרס בשטח.

  • ואולם, מספר דינמיקות עלולות למנוע סנכרון זה:

  • היקף המנדט – ככל שישראל תתעקש על מנדט רחב יותר של הכוח כך פוחת הסיכוי שכוח זה יגובש ויוצב וגובר הסיכוי שהיא תצטרך לשהות בלבנון פרק זמן ארוך. (ר' מלכוד הכוח הבינ"ל (1) – היקף המנדט).

  • הסדר כולל או חלקי –  בעוד שישראל וארה"ב חותרות להסדר מדיני כולל,  החזבאללה שולל הסכם כזה וחותר להסדרים במתכונת זמנית, מקומית ונסיבתית, כך שיוכל להמשיך את המאבק בישראל במועד אחר. (ר' מלכוד הכוח הבינ"ל (3) – סופיות התביעות?).

  • פירוק נשק – עכשיו או אח"כ? – התעקשות על פירוק נשקו של החזבאללה לפני יישוב הסוגיות התלויות ועומדות מנוגדת להיגיון של החזבאללה וצפויה להוביל למבוי סתום (ר' מלכוד הכוח הבינ"ל (2) – סדר פעולות הפוך).

  • לפיכך, רבים הסיכויים שהסנכרון אותו רוצה ישראל לא יתממש והיא תאלץ לקבל הפסקת אש (1) לפני הגעת כוחות בינ"ל לשטח, (2) כשהיא מקיימת נוכחות פיסית בשטח לבנון ו- (3) חשופה להתקפות החזבאללה.

Read the English Version
bottom of page