top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Dec 2006

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy, Policy Paper, Intersectionality, Anti-Semitism, America, Jewish Peoplehood, Zionism, Emergency Management, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF

מדינות הציר המתון משתפות פעולה נגד האסלאם הקיצוני, הקשור לאיראן ומערך ההתנגדות או לג'יהאד העולמי, אשר מערער על יציבותן.

הציר המתון

מושג

הציר המתון
הגדרה

המושג "הציר המתון" מתייחס לשיתוף פעולה לא רשמי בין מדינות ערב אסלאמיות-סוניות, ובכללן מצרים, ירדן, ערב הסעודית וחלק ממדינות המפרץ, אשר חולקות סדר-יום מדיני המבוסס על אינטרסים ואיומים משותפים.

סדר-היום המשותף

בחודשים האחרונים, מגמות ואירועים מדיניים במזרח התיכון תרמו לגיבוש קואליציה ושיתוף פעולה בין מדינות הציר המתון. המגמות והאירועים הבולטים בהקשר זה הם ההשפעה הגוברת של איראן ומערך ההתנגדות; המשך פיתוח תוכנית הגרעין של איראן; ניצחון חמאס בבחירות ברשות הפלסטינית; המלחמה בין ישראל לחזבאללה; הסערה הפוליטית בלבנון; והמאבק המתמשך נגד הג'יהאד העולמי.

כל אלה הבליטו את הצורך בקרב שליטי מדינות הציר המתון להתאחד ולשתף פעולה כדי לשמור על יציבות משטרם והיציבות האזורית. סדר-היום המשותף של מדינות הציר המתון בא לידי ביטוי בשלושה מישורים עיקריים:

  1. יצירת מאזן כוחות מול ההגמוניה האיראנית המתהווה בדמות 'הסהר שיעי';

  2. מאבק נגד הג'יהאד העולמי המאיים על יציבות משטרי מדינות ערב;

  3. יישוב הסכסוך הישראלי-ערבי אשר מהווה מקור לאי-יציבות פנימית ואזורית.

Read the English Version
bottom of page