top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Dec 2006

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

רשת ההתנגדות

אסטרטגיית הקריסה

דה-לגיטימציה

Intersectionality, Bipartisan Support, Israel, America, Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, National Security Council, Home-front Command, IDF, Legitimacy, Policy Paper, Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Two State Solution, Palestinian Authority, Abu Mazen, Delegitimization, Partner for Peace, Fatah, Legitimacy

איראן וחזבאללה מעניקות סיוע כלכלי, תחמושת, אימונים ותמיכה לארגונים אלה וסוריה מעניקה מקלט למנהיגי ארגוני הטרור הפלסטיניים ובוחשת עמוקות בפוליטיקה הפנים-פלסטינית.

הסהר השיעי

מושג

הסהר השיעי
הגדרה

המושג "הסהר השיעי" מתייחס להיווצרותה האפשרית של ברית פוליטית-אסטרטגית-אזורית ביוזמה ובדומיננטיות איראנית, אשר משתרעת גיאוגראפית מאיראן ועד לבנון, במדינות בהן העדה השיעית ממלאת תפקיד פוליטי.

רקע

איראן שואפת כיום להרחיב את השפעתה הפוליטית ולהפוך להגמוניה אזורית. לשם כך, פועלת איראן כדי לקדם קואליציה של מדינות מאיראן ועד לבנון, דרך סוריה ועיראק, אשר בהן השיעה עשויה לשמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה מדיני.

ואולם, קיים הבדל בין הלהט הדתי של "ייצוא המהפכה" של חומייני שצמח בעקבות המהפכה באיראן בשנת 1979, לבין חתירתה של איראן כיום להגמוניה אזורית, בה הגורם הדתי-אידיאולוגי הוא משני בלבד ביחס לשאיפה לזכות בהשפעה כלכלית, פוליטית ולהכתיב את סדר היום המדיני במזרח התיכון.

נפילת משטרו הסוני של סדאם חוסיין בעיראק (4/03) והקמתה של ממשלה עם דומיננטיות שיעית חלופית (12/05), נתפסו במידה רבה כסילוקו של החיץ המדיני אשר מנע את התפשטותה של איראן באזור.

הכלים המרכזיים לקידום היווצרותו של הסהר השיעי כוללים את השימוש שעושה איראן ב'מערך ההתנגדות' בעיראק, בלבנון וברשות הפלסטינית, כמו גם את הסיוע הכלכלי והמוראלי של איראן לקהילות השיעיות הפזורות במזרח התיכון ולבעלי בריתה. לדוגמה, מאז 2003, משתמשת איראן בחזבאללה בלבנון ובמיליציות שיעיות בעיראק כדי להרחיב את השפעתה.

Read the English Version
bottom of page