top of page

העם היהודי

Content Type

Dec 2011

נושאים

מוסדות יהודיים

ציונות

מנהיגות יהודית

העם היהודי

תיקון עולם

מדינת ישראל

 

Leadership, Philanthropy, Government, Israel, Jewish People, Tikkun Olam, Israeli-Diaspora Relations, Jewish Peoplehood, Nation-State, State of Israel, Kotel Compromise, Pluralism, Judaism, Jewish Community, Jewish Federation, Jewish Organizations, Progressives, Orthodox Jews, Zionism, Religion, Democracy, Conflict, Jewish Institutions, Language, Hebrew, Israeli Diaspora, Jewish Life, Sabra, Government of Israel

אחת השאלות הגדולות עבור תגלית היא כיצד ניתן לבנות את הארגון כך שהוא לא יהיה תלוי בתרומות המגיעות מהכיס היהודי.

הבטחת העתיד הפיננסי של תגלית-ישראל

סיכום פגישה

הבטחת העתיד הפיננסי של תגלית-ישראל
הקדמה

בחודש דצמבר נערכה במשרדי מכון ראוּת פגישה שנועדה להתמקד בהבטחת הקיימות הפיננסית של ארגון תגלית-ישראל לשנים הבאות. דיון זה התרחש בהמשך למפגש של הוועדה המייעצת של תגלית, אשר נערך בתחילת נובמבר 2011 בהנחיית צוות מכון ראות במשרדי הארגון בניו יורק. בפגישה השתתפו: גידי מרק, יוני הילמן, אדיב ברוך ויסמין לוקאץ' (תגלית), ורואי קידר, נטעלי אופיר-פלינט וטליה גורודס (ראות). מסמך זה מהווה סיכום של עקרונות הפעולה שעלו בדיון.

המשך עבודה

 

עבודה לקראת הבטחת הקיימות הפיננסית של תגלית תתבצע בשני מסלולים:

"המסלול הקל" – דברים שאפשר לעשות מחר בבוקר משום שאין בהם כדי לאתגר את מודל תגלית. האתגר הוא לאזן בין הרצון להעניק למשתתף מתנה מהעם היהודי לבין מסחור המותג ולעשות זאת מבלי שהדבר יהיה לעול עבור המשתתף.

"המסלול הקשה" – דברים המצריכים שינוי בסיסי במהות של תגלית

נתינה לאנשים מסוימים (Designated giving) – נתינה ל'כתובת' מסוימת פוגעת בעיקרון החינם והמכליל של פרוייקט תגלית. אם מוותרים על תנאי זה של המודל ומתחילים ליצור הבחנה בין משתתפים מסוימים לאחרים, הדבר עלול להיות מדרון חלקלק שבטווח הארוך יפגע בארגון. לכן, יש לשקול היטב אם מהלך מסוים בהיגיון הנ"ל מצדיק את המאמץ, בין השאר ע"פ כמות הכסף הצפויה להיכנס. בתוך כך, ישנן מספר דרכים לבצע נתינה ממוקדת, למשל:

Read the English Version
bottom of page