top of page

ביטחון לאומי

Content Type

Oct 2007

נושאים

ישראל

עמידה איתנה

חזית אזרחית

מוכנות לחירום

 

Emergency Management, Diaspora Relations, Emergency Preparedness, Gulf War, National Security Council, Home-front Command, IDF

דוח פטראוס מציע מודל לעברת סמכויות לידי צבא עיראק בשלבים, כאשר לאורך כל שלב אמור תפקידה הצבאי של ארה"ב להצטמצם ונוכחות השלטונות העראקיים אמורה להתגבר. על פי הדוח, קצב ההתקדמות בשלבים, ייקבע בהתאם ליכולת של מנגנוני הביטחון העיראקיים להבטיח סדר ויציבות במדינה .

דוח פטראוס

מונח

דוח פטראוס
הגדרה

המונח 'דוח פטראוס' דן בעדותו האישית של מפקד כוחות הקואליציה בעיראק, גנרל דייויד פטראוס, אודות התקדמות המערכה הצבאית של ארה"ב ובנות בריתה במסגרת המלחמה בעיראק. עדותו של פטראוס ניתנה בפני הקונגרס האמריקני במהלך חודש ספטמבר 2007 (10-11/09/07).     

רקע

בתחילת 2007, החליט הממשל האמריקני לפתוח בתוכנית צבאית חדשה בעיראק, המכונה "ההתפרצות" ‘Surge’)). מדיניות זו התבססה על רעיון ה-"דרך חדשה קדימה "  (‘New Way Forward') של ממשל בוש. מטרת התוכנית היתה לשפר את מצב הביטחון בעיראק ולהכשיר את הקרקע לייצוב במערכת הפוליטית. לשם כך, הגביר צבא ארה"ב את נוכחותו בעיראק. 

במקביל למבצע הצבאי המקיף, הלך והתעצם בארה"ב השיח סביב סוגיית המשך הנוכחות הצבאית האמריקנית בעיראק. חברי קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית דרשו נסיגה מיידית מעיראק ופעלו למען שינוי האסטרטגיה האמריקנית.

על רקע מגמות אלו, העיד גנרל פטראוס בפני חברי הקונגרס בחודש ספטמבר 2007.

Read the English Version
bottom of page