top of page

העם היהודי

Content Type

15-04-2022

דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2022 למערכת מיפוי שדה העמיות בישראל

אנחנו גאים מאד להציג את הדו"ח הרבעוני הראשון של מערכת מיפוי שדה העמיות. הדו"ח מציג נתונים עבור הרבעון הראשון של 2022 (ינואר-מרץ) ועוד השלמת מידע על אפריל. זהו הדו"ח הראשון שמופק על בסיס מערכת המיפוי החדשה של שדה העמיות

דו"ח רבעוני ראשון לשנת 2022 למערכת מיפוי שדה העמיות בישראל

אנחנו גאים להציג את הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת 2022 של מערכת מיפוי שדה העמיות המקצועי בישראל. מרבית הנתונים המוצגים בדו"ח הם מהתקופה של ינואר-מרץ 2022, לצד תמונת מצב נוכחית נכון לפרסום הדו"ח (אפריל 2022). מערכת המיפוי, שפיתוחה החל בקיץ 2021, נועדה לשרת מובילי ארגונים ופעילים בתחום יחסי ישראל והתפוצות.

על אף שהמערכת רק בתחילת דרכה, כבר היום אנחנו רואים התקדמות משמעותית ברמת שיתוף המידע בין הארגונים וביכולת לייצר הבנה משותפת של תהליכי הפיתוח של שדה העמיות המקצועי בישראל. אנו תקווה כי הדו"ח הנוכחי והדו"חות שלאחריו, יסייעו לכלל המנהיגות והמנהיגים בשדה בהובלת תהליכים חשובים לקידום עמיות בישראל, דרך הכרות מעמיקה יותר עם השדה המקצועי.

המערכת היא תוצר של מהלך מיפוי משותף של חברי קואליציית העמיות ובהובלת הארגונים הבאים: מכון ראות, Enter, עמ״י - המינהלת הלאומית לקשרי ישראלים והתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית והייעוד המשותף.

כלל הנתונים שנאספו במסגרת הליך המיפוי, מופיעים בדו"ח המיפוי המלא, אשר נכתב ע"י ד"ר עזרא קופלוביץ וד"ר שלומי רביד. דו"ח המיפוי לצד הדשבורד שפותח ע"י חברת Know Your Data, מסכמים תהליך ראשון מסוגו של מיפוי פעילות אזרחית בשדה חברתי, מציגים את הנתונים הרבים שנאספו ומאפשרים מבט רחב ומעמיק על היבטים שונים ומגוונים ברמת התוכניות, המנהיגות והארגונים.

מטרת המערכת היא להעניק מבט מעמיק על השדה המקצועי, לקבל תמונת מצב עדכנית ולאפשר ביצוע אנליזות מתקדמות לטובת הבנת מגמות ותהליכים בשדה העמיות בישראל. בנוסף, אנו מקווים כי המערכת תסייע בעידוד שיתופי פעולה ואיגום משאבים, עידוד התרחבות תכנים של עמיות לשדות חדשים, צמצום פערי ידע ומידע ומניעת 'נקודות עיוורון' בפעילות, ותסייע בקבלת החלטות מושכלת ואמפירית, שמבוססת על נתונים ולא רק על אינטואיציה.

המטרה בהפקת הדו"ח הרבעוני היא ליצור כלי שיוכל להראות את השינויים והמגמות בשדה העמיות על מנת לשקף תמונת מצב עדכנית לכל בעלי העניין ומקבלי ההחלטות.

הדו"ח הוא מוצר ראשוני שמשקף את יכולות המערכת בגרסה ראשונית. המערכת עדיין בשלבי פיתוח ותציג במהלך השנה הקרובה יכולות נרחבות יותר. עם זאת, כבר היום המערכת יכולה לשקף לנו מגמות ותהליכים רבים בשדה – כפי שתוכלו לראות בדו"ח.

אנחנו מחויבים להמשך פיתוח והטמעת המערכת בשדה העמיות על מנת שנוכל להצביע על תהליכי שינוי עמוקים בתחומים שונים כגון: חינוך, חינוך בלתי-פורמלי, תכניות מנהיגות והכשרה, משלחות ותיירות חינוכית, חברה אזרחית, פילנתרופיה, תודעה ציבורית, אקדמיה, אמנות ועוד.

הדו"ח הנוכחי מתמקד בשני חלקים – הראשון מציג את השינויים בנתוני המערכת נכון לרבעון הראשון של 2022, והשני מציג נתונים וניתוחים נבחרים מתוך תמונת המצב הנוכחית.

Read the English Version
bottom of page