top of page

כלכלי חברתי

Content Type

Oct 2006

נושאים

חזון ישראל 15
התפתחות חברתית - כלכלית

חזית הבית

פיתוח אזורי

צמיחה מכלילה

Resilience, Knesset, Strategy, Israel, Homefront Command, Socioeconomic Growth, Regional Development, Leapfrogging, Technology, Innovation, Israel 15, Community, Sustainability, Growth, Socioeconomic Development, National Leapfrogging, Regional Leapfrogging, Social Capital, Human Capital, Community Resilience, Public Participation, Sustained Growth, OECD, Start-Up Nation, Inclusive Growth, Economic Development

קפיצת המדרגה אותה תחווה ישראל, תתבטא בשינוי במגמת שיעורי הצמיחה.

אי-מחזוריות

מושג

אי-מחזוריות
הגדרה

פירוש המונח "אי מחזוריות" הוא התנתקות ממסלול בו מתקיימת סטייה חוזרת סביב מגמה הנגרמת ע"י מערך של כוחות כלכליים (מחזוריות) . אי מחזרויות מתמשכת יוצרת שינוי מגמה לטווח ארוך.

שימוש

משמעותה של אי מחזוריות הנה סטייה ביציבות מערך הכוחות המניעים את הכלכלה לעבר שיווי משקל. למשל, איסור זמני על מכירה פגע בשוק המשקאות האלכוהוליים בארה"ב, אולם ביטול החוק החזיר את המצב לקדמותו. משבר הנפט ב-1973 הוריד באופן קבוע את שיעורי הצמיחה של רוב מדינות הארגון לשיתוף ופיתוח כלכלי.

בהקשר של חזון הטופ 15, קפיצת המדרגה אותה תחווה ישראל, תתבטא בשינוי במגמת שיעורי הצמיחה. כדי שישראל תצטרף לחמש עשרה המדינות המובילות באיכות חייהן, שיעורי הצמיחה החדשים, גם אם לא יהיו קבועים, יימשכו לטווח ארוך (אפיזודה). במהלך תקופה זו, כתוצאה ממדיניות ממשלתית, כוחות אי מחזוריים יביאו לשינויים משמעותיים בתהליכים במשק ובמנגנוניו.

Read the English Version
bottom of page