top of page

העם היהודי

Content Type

April 2020

'השיבוש הבסיסי' של משבר הקורונה לעם היהודי: אתגרים והזדמנויות

נקודת ראות מס' 84

'השיבוש הבסיסי' של משבר הקורונה לעם היהודי: אתגרים והזדמנויות

מגיפת הקורונה משבשת דרמטית את חיי הקהילות היהודיות מסביב לעולם, ועומדת לשנות את סדרי העדיפויות, הערכים, ודפוסי התנהלות שלהן. פרט למכה הכלכלית הקשה, המשבר עלול לפגוע גם בהון הפוליטי והחברתי של קהילות וביכולתן לקדם את האינטרסים שלהן; בתחושת העמיות היהודית (התודעה של שייכות קולקטיב יהודי) ובקשר של קהילות לישראל;  בעקבות הקורונה נוצר היום גם וגל של אנטישמיות חדש איתו מתמודדות הקהילות.


בה בעת, הקורונה מהווה גם הזדמנות חסרת תקדים להחדיר חיוניות ואנרגיה בחיים היהודים בתפוצות. למרות הפגיעה הכלכלית העמוקה, מנהיגות נחושה ובעלת חזון תוכל לנצל את אותן הזדמנויות ולחזק בסופו של דבר את הזהות וההמשכיות היהודית בתפוצות.


בראש ובראשונה, הקורונה מהווה הזדמנות יוצאת דופן להוזיל את החינוך היהודי, באמצעות למידה מקוונת מרחוק, אשר קיבלה חיזוק בזמן משבר הקורונה. עלותו הגבוהה של החינוך היהודי בקהילות רבות הוא אחד המכשולים המרכזיים בהנחלת זהות יהודית בתפוצות. פיתוח עולם החינוך המקוון יכול לפתוח צוהר לחינוך יהודי להמונים, בצורה שאינה קיימת היום.


בנוסף לכך, הקורונה עשויה להפיח חיים במוסדות הקהילה היהודית ולהפוך אותם לאטרקטיביים יותר לצעירים יהודיים, כרשת ביטחון כלכלית וחברתית. לאחר שבעשרות השנים האחרונות נחלשו המסגרת הקהילתית וארגונים קהילתיים יהודיים, פעילות הרווחה של ארגונים יהודיים במשבר הנוכחי צפויה לחזק את מעמד הקהילתיות.

עבודתה של קבוצת ראות מתבססת על תיאוריה, מתודולוגיה וטכנולוגיה המאפשרים לנו ליצור ידע חדש שמסייע למנהיגים ישראלים ויהודים להתמודד עם הפתעות בסיסיות ושיבושים (disruptions). ראות פועלת כזרז המעודד ומעצים שחקני מפתח בשדה להסתגל למציאות החדשה, ולהביא אותה לשיווי משקל חדש. מסמך זה הוא הניסיון הראשון שלנו לעשות זאת בתחום העם היהודי לאור משבר קורונה.


תודותינו נתונות לחברי קואליציית העמיות שלקחו חלק בפיתוח הרעיונות במסמך זה.

bottom of page