top of page

שנתיים לקואליציית העמיות

2020-10-01

שנתיים לקואליציית העמיות

קואליציית העמיות מציינת שנתיים של פעילות! ומה הספקנו בשנתיים האלה?

  • לקחת חלק בהתקדמות מרשימה לחיזוק תודעת הקשר עם העם היהודי בקרב ישראלים, שהיא חיונית למימוש הציונות במאה ה-21.

  • לטפח אקוסיסטם מקצועי, מקושר, תוסס, ומגוון פוליטית, אנושית וארגונית.

  • לנטר ולדחוף קדימה שבעה יעדים לאומיים, שמטרתם להבטיח שישראל תמשיך להיות בית לעם היהודי כולו גם בעשורים הבאים.

ולאן ממשיכים מכאן? גם בשנה השלישית חברי הקואליציה ימשיכו לקדם עמיות יהודית, ביחד. בימים של מגיפת הקורונה והמשבר הכלכלי, החברתי והפוליטי, אנחנו צריכים אחד את השני. נוכל לשרוד ולשגשג רק ביחד.


תודה לשרת התפוצות עומר יענקלביץ׳ ולקונסול החוזר מניו יורק דני דיין על הסקירה שנתנו לחברי הקואליציה על מצב העמיות בישראל ובתפוצות.

bottom of page