top of page

קואליציה בדיאלוג - עמיות בשעת משבר

17-04-2023

מכון ראות, מוזיאון אנו ומרכז טיש לדיאלוג יהודי משתפים פעולה כדי להפגיש בין ישראלים בזמנים מאתגרים

קואליציה בדיאלוג - עמיות בשעת משבר

ישראל נצבת בפני תקופה מאתגרת עם חברה מפוצלת, וחובתם של ארגונים כמו מכון ראות, בשיתוף עם אנו - מוזיאון העם היהודי ומרכז טיש לדיאלוג יהודי, לקרב אנשים מכל חלקי החברה לטובת אתגור רעיוני משותף. בתמיכת מענק ROI מיוחד מקרן שוסטרמן, קואליציית העמיות היהודית השיקה תוכנית חדשה, "קואליציה בדיאלוג - עמיות בזמן משבר", שפועלת בשבועות האחרונים במוזיאון אנו.


מטרת האירועים הללו היא לחזק את הקשר בין חברי הקואליציה ולברר את תפקידם הייחודי בתקופה מאתגרת זו. לשיחות חשובות כמו אלה יש חשיבות מכרעת בקירוב אנשים ובעבודה למען חברה מאוחדת, במיוחד בתקופות משבר. במכון ראות מאמינים שדווקא כשהכל בוער, זה הזמן לחזק מרחבים מאחדים ומגוונים.


קואליציית העמיות היהודית הוקמה כפלטפורמה פלורליסטית, א-פוליטית, המעמידה במרכזה את מחויבותה לעם היהודי כולו על מנת לבסס תפיסה רחבה לגבי חשיבות הסולידריות של העם היהודי. דווקא בתקופה זו אנו עדים לחשיבותה הרבה של קואליציית העמיות כקהילת מנהיגות ומנהיגים היכולים לפעול יחד לאחיזה בבסיסים המשותפים של העם היהודי בעתות משבר.


הפעילות כוללת מפגש ברוח טובה של שעה וחצי שיכלול שיחה קבוצתית ומפגש אחד על אחד שיאפשר לחברים לבנות קשרים אישיים ומקצועיים ולדון בנושאים הרגישים שנמצאים כיום בדיון הציבורי. המפגש יעסוק ברקע האישי והקבוצתי המעצבים את דעותינו בניסיון להגיע להבנה ולאו דווקא להסכמה.


טרייסי פרידברג, מנהלת מרכז טיש לדיאלוג יהודי ובוגרת מכון ראות, דיברה על חשיבותו של דיאלוג בונה בתקופות מתח גבוה, וקבעה כי "כעת יותר מתמיד אנו כמהים לדיאלוג בונה. מרכז טיש יצר את ההזדמנות הזו באמצעות הזדמנות ייחודית. יוזמת מפגש מתמשכת עם קואליציית העמיות היהודית. אנו מפגישים ישראלים מכל החברה האזרחית כדי לשתף ולהקשיב לאחר תוך יצירת הזדמנות לשאול ולהיאבק במה האחריות האישית והקולקטיבית שלנו כקבוצה המחויבת לעם היהודי".


ברק סלע, מנהל מכון ראות, הדגיש את הצורך הקריטי לגשת למשבר בהבנה חדשה, וקבע כי "זה לא רק משבר של דמוקרטיה אלא גם של זהות יהודית. בתקופה זו, חיוני להדגיש את הסולידריות ומחויבות כל קבוצות העם היהודי ברחבי העולם למדינה דמוקרטית".


לסיכום, מכון ראות, אנו - מוזיאון העם היהודי ומרכז טיש לדיאלוג יהודי משתפים פעולה כדי להפגיש בין ישראלים בזמנים מאתגרים. תכנית "קואליציה בדיאלוג - עמיות בזמן משבר" שמה לה למטרה לחזק את הקשר בין חברי הקואליציה ולחקור את תפקידם הספציפי בתקופה מאתגרת זו. באמצעות שיחות חשובות כמו אלה, נוכל לפעול למען חברה מאוחדת ולהדגיש את חשיבות העמיות והסולידריות בעתות משבר.

bottom of page