top of page

קבוצת ראות זוכה בפרס בראשית - GENESIS PRIZE

15.06.2020

ההזדמנות הגדולה של הרשת הפרו ישראלית בימי קורונה

קבוצת ראות זוכה בפרס בראשית - GENESIS PRIZE

כבוד גדול להיבחר על ידי קרן פרס בראשית The Genesis Prize כאחד הארגונים הזוכים במסגרת תחרות המענקים Speak Out for Israel, יוזמה עולמית בשם חתן הפרס לשנת 2019 Robert Kraft, למאבק באנטישמיות ובמאמצי הדה לגיטימציה למדינת ישראל, תחום שלצערינו שוב חווה עלייה בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה. אנחנו גאים להיות בין שורה מרשימה של ארגונים פרו-ישראלים הפועלים למען דמוקרטיה, סובלנות, מדע, טכנולוגיה, וחדשנות ישראלית ברחבי העולם.

קבוצת ראות תוביל תהליך של למידה קולקטיבית עם ועבור מנהיגות יהודית וישראלית שמטרתו להעריך את ההשפעה של מגיפת הקורונה ואתגרים נוספים על מפת האיומים למדינת ישראל ולעם היהודי.

אף כי מוקדם מדי להעריך את מלוא השפעת מגיפת הקורונה, ניתן בסבירות רבה להניח שהשלכותיה על העם היהודי יהיו עמוקות וארוכות טווח ויחייבו מהלך של הסתגלות עמוקה שישפיע על ארגונים יהודיים, מוסדות ודפוסי התנהלות. ראות מתכוונת להוביל את 'קמפיין ההסתגלות הגדולה' (Gran Pivot) שמטרתו לסייע למדינת ישראל ולעולם היהודי להתאים את עצמם למציאות החדשה, באמצעות: מנהיגות מחשבתית ופרסום ניירות מדיניות; הובלה של סדרת סמינרים מקוונים עם מנהיגות יהודית וישראלית; תמיכה בארגונים שנדרשים לשינוי מבני ואסטרטגי לנוכח האתגר; והעשרה והעצמה של מקבלי החלטות בנוגע לסוגיות רלוונטיות שונות.

bottom of page