top of page
Read the English Version

פרויקט המיפוי

01-30-7-2021

12 האבים ברחבי הארץ במהלכם, אספנו את את כל המידע שקיים בשדה העמיות בישראל.

פרויקט המיפוי

מיפוי ייחודי של שדה חברתי על ידי קהילה מקצועית, ולא על ידי מומחים!

עבדנו ב-12 האבים ברחבי הארץ במהלכם, אספנו את את כל המידע שקיים בשדה העמיות בישראל. ההאבים פעלו מחיפה ועד קריית ענבים ויחד העלנו את המידע על מאגר מרכזי. מעבר למיפוי של מה שיש, במהלך הפגישות, מיפינו גם את הפוטנציאל הטמון בשדה העמיות ואת המשאבים הקיימים שיכולים לסייע לארגונים נוספים ולהגיע לקהילות מקצועיות נוספות.

מיפוי שדה העמיות היהודית בישראל הוא שיתוף פעולה בין קבוצת ראות, #קואליצייתהעמיות, World Zionist Organization - ההסתדרות הציונית העולמית קרן שוסטרמן, עמ"י - מנהלת ישראל, ו Enter

bottom of page