top of page
Read the English Version

פרויקט המיפוי - אירוע הסיום

29-09-2021

אירוע הסיום של פרויקט מיפוי שדה העמיות בישראל

פרויקט המיפוי - אירוע הסיום

אתמול קבוצת ראות ציינה עם שותפים יקרים , את סיומו של פרוייקט שאפתני שכולו התחלה במרכז הרצל בירושלים, באירוע שארחה ההסתדרות הציונית העולמית.

בחודשים האחרונים, קבוצת ראות יחד עם ENTER@, עמ"י - המנהלת הלאומית לקשרי ישראלים והתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית, הייעוד המשותף שלנו ו@Schusterman Family Philantropies הובילו תהליך שאפתני למיפוי הארגונים (יחד עם עזרא קופולביץ ו Shlomi Ravid), הפעילויות, והמשאבים המיועדים לחיבור בין ישראל ליהדות העולם ולעידוד תחושה של עמיות – חיבור לעולם היהודי, כמו גם ליצירת תמונת עתיד רצויה לשדה.

לתהליך עצמו נרתמו חברי קואליציית העמיות שראות הקימה לפני מספר שנים: קרוב ל- 350 מובילים בחברה הישראלית השתתפו בדרך כזו או אחת בסקר, שכלל גם שורה של מפגשים פיזיים בני מספר שעות. אתמול זכינו להציג את ממצאי הסקר והמלצות המרכזיות בטקס בנוכחות שר התפוצות הד"ר Nachman Shai, שגם פרס את תפיסת המשרד לחיבור בין ישראל לעולם היהודי.

לפער התודעתי שנוצר בין ישראלים ליהדות העולם יש סיבות רבות. אולם סיבה מרכזית היא תפיסת שלילת  הגולה שאומצה במדינת היהודים, שבעטיה ישראלים לא נחשפים במערכת החינוך הפורמלי, הא-פורמלי או בכל מסגרת אחרת, לארגונים, למאפיינים ולזרמים של קהילות יהודיות מחוץ לישראל – שמהווים היום את רוב העם היהודי. הפער הזה מהווה איום על עתידה של מדינת ישראל ועתידו של העם היהודי. ראות מחוייבת לנסות ולגשר את הפער הזה. 


הדו"ח המלא באנגלית כאן

bottom of page