top of page

מפגש 3 מצומצם של חברי קואליציית ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

Jan 2019

מפגש 3 מצומצם של חברי קואליציית ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

בסוף ינואר התקיים במשרד החינוך בירושלים מפגש מצומצם של חברי קואליציית ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי בו נכחו למעלה משלושים משתתפים ומשתתפות. מטרת המפגש הייתה לחבר את חברי הקואליציה עם שני המנכלים על מנת לשמוע מהם את החזון הלאומי ולחשוף בפניהם את פועלה של הקואליציה. 

 

בהמשך הדרך, הקואליציה צפויה למקד את פעילותה סביב שני מאמצים:

  1. רתימת והרחבת מעגל החברים בקואליציה בדגש על מגזרים לא מיוצגים, דוגמת נוער וצעירים.

  2. יציאה לקבוצות עבודה סביב שלושה תחומים: צוות הדור הבא של מנהיגות צעירה; צוות של Thought Leaders וצוות תגובה תקשורתית מהירה. 

 

חזון לאומי בנושא עמיות מדבריהם של מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב ומנכ"ל משרד התפוצות, דביר כהנא:

  • ישנו צורך לעסוק בסוגיות העמיות בחברה הישראלית כגשר וחיבור לקהילות יהודיות מחוץ לישראל.

  • מדבריו של שמואל אבואב: הנושא מטופל כאסטרטגי ולייצר השפעה לטווח ארוך בשלוש זירות עיקריות: הקניית ידע לכלל התלמידים בישראל, הרחבת תפקידם של בתי הספר כמוקדי חיבור לקהילות בתפוצות ופיתוח חומרי לימוד עבור ישראלים ויהודים בתפוצות.

  • מדבריו של דביר כהנא: השינוי בישראל צריך להתקיים במרחב האישי, הקהילתי והמדינתי. אופני ההשפעה הם דרך הקיינת ידע, יצירת קשר משמעותי עם הקהילות ויציאה לפעולה משותפת. 

 

שיתוף חוויות ותובנות של חברי הקואליציה שהשתתפו בכנס Zionism 3.0 בפאלו אלטו, דצמבר 2018

  • הכנס הבליט את הפער בין ישראל לתפוצות וכעת האתגר המונח לפתחי הישראלים הוא בניית תשתית למפגש משמעותי.

  • העדרו של הדור הצעיר מהכנס ותת ייצוג של הקהילה החרדית חשפו את הקושי בלשלב אותם בשיחה.

  • תשומת הלב התקשורתית שהופנתה לכנס, הראתה כי יש מקום ויכולת הכלה של נושאים אלו כחדשותיים ורלוונטיים בגופי התקשורת הממוסדים בישראל. 

 

המפגש הבא של הקואליציה יתקיים ביום רביעי, ה-3.4 במרכז הבינתחומי הרצליה. לחצו כאן כדי לקבל מידע נוסף על הקואליציה 

bottom of page