top of page
Read the English Version

מנגנון היוועצות בין ישראל לעולם היהודי

2020-11-16

מנגנון היוועצות בין ישראל לעולם היהודי

מתייעצים איך מתייעצים!


וח"כ תהילה פרידמן קם היום ערוץ חדש לחיזוק הקשר בין ישראל לעם היהודי. "#חוקההיוועצות" החדש, יבטיח שעבודת הכנסת והממשלה תיקח בחשבון את תפקידה של ישראל כבית לאומי לעם היהודי כולו, בתוך שאר שיקולי המדיניות.בהובלתן של שרת התפוצות עומר ינקלביץ׳ - Omer Yankelevitch


חוק זה יבטיח קבלת החלטות מודעת יותר, ויעזור לנו לממש את הייעוד הציוני ולהמשיך לחזק כל קהילה וכל יהודי בעולם. איך מתייעצים נכון? זו השאלה שעמדה במרכז האירוע שלנו אתמול. תודה לדוברים, שהשקיעו מחשבה רבה בתשובות מצוינות לשאלות מורכבות. תודה למשתתפים על אירוע מחזק ומרגש במיוחד.


מוזמנים להעמיק בתוכן בהקלטת המפגש, ולקרוא את המסמך של ראות 

bottom of page