top of page
Read the English Version

ההזדמנות הגדולה של קהילת הרשת הפרו-ישראלית

27.05.2020

ההזדמנות הגדולה של קהילת הרשת הפרו-ישראלית

קבוצת ראות בשיתוף קונצרט - יחד למען ישראל, אירחו כנס בינלאומי וירטואלי בה התקיים דיון חי אודות האתגרים וההזדמנויות של הרשת הפרו-ישראלית בימי הקורונה ואחריה. 

bottom of page