top of page

אירוע שולחנות עגולים בראות על אתגרי זירת קשרי הקהילה

Sep 2018

אירוע שולחנות עגולים בראות על אתגרי זירת קשרי הקהילה

בחמישי לספטמבר 2018 התכנס בראות יום למידה לנציגי ארגונים ובעלי תפקיד בתחום קשרי הקהילה. באירוע זה אירחנו נציגי קהילות, מכוני מחקר, יועצים משפטיים וארגונים ישראלים ויהודים-אמריקאים כדי לדון על המחקר האחרון של ראות בתחום ולחדד את הצורך בפעולה.

לחצו כאן כדי לצפות בסרטון המסכם את האירוע 

bottom of page