top of page

אירוע למידה של ראות וה- JCPA

Oct 2018

אירוע למידה של ראות וה- JCPA

ב- 28 באוקטובר ראות וה- Jewish Council for Public Affairs ארחו אירוע למדיה לרשת הפרו-ישראלית בנושא מגמת בריתות המיעוטים (הצטלבויות, intersectionality). מטרת המפגש הייתה לנצל את החוכמה והניסיון הקולקטיביים של אנשים ברשת הפרו-ישראלית מישראל, מארה"ב  ומדרא"פ כדי להבין את תופעת ניצול מגמת ה- Intersectionality על ידי ארגונים אנטי-ישראליים. אורחי המפגש הם מנהלים או נציגים של ארגונים יהודיים בישראל ובעולם, של מכוני מחקר ומשרדי ממשלה.

ראו תקציר

bottom of page