top of page
Read the English Version

'מחשבים מסלול מחדש' - סמינר

April 23rd, 2020

'מחשבים מסלול מחדש' - סמינר

משבר הקורונה משבש את הפעילות המקצועית השוטפת של כולנו. ומחייב אותנו להסתגל למצב חדש ולא מוכר, שילווה אותנו גם בטווח הבינוני ואולי הארוך. באירוע הקואליציה, אנחנו רוצים לשאול את שאלת השאלות: 

כיצד ארגונים יכולים להסתגל למציאות החדשה, תוך כדי  שמירה על ליבת הערכים, וחתירה למימוש החזון הארגוני שלהם. 
האירוע יועבר באמצעות זום (לינק יימסר בהמשך), בתאריך 23.4.2020, בין השעות 10:00-12:00. 
הסמינר הזה הוא תחילתו של מהלך שמטרתו להציע לחברי הקואליציה הכשרה; למידת עמיתים וליווי מהלכים אסטרטגיים מהירים סביב אתגר ההסתגלות לשינוי.

bottom of page