top of page

האם תיאוריית הגזע הביקורתית פוגעת בזכות להגדרה עצמית של היהודים


בחודשים האחרונים פרסמנו בראות מספר מסמכים המצביעים על תופעת "המחיקה היהודית" בשיח הפרוגרסיבי בארה"ב – כלומר אפליה וקיפוח שנוצרים מאי-הכרה בייחודיות ההיסטוריה וההווה היהודיים, והתייחסות אליהם כאל 'לבנים' אשר יש להם אשמה ואחריות למבנה הכוח החברתי המפלה מיעוטים.


מגמה זו מתרחבת לנוכח אימוץ מתרחב של תיאוריית ההצטלביות (Intersectionality) אשר מפרשת את המאבקים של מיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות – דוגמת המאבק הפמיניסטי, הלהט"בי, ואלה של האוכלוסיות הלטיניות והשחורות – כמאבקים נגד סדר חברתי מפלה. תיאוריית ההצטלבויות הפכה לרעיון מארגן של אקטיביזם אשר מניע המיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות לשתף פעולה במאבקים לצדק חברתי על בסיס סולידריות ותחושת שותפות גורל.


על רקע תופעת ההצטלביות, עולה יותר ויותר תיאוריית הגזע הביקורתית (Critical Race Theory) שמתמקדת ב'גזע' ככלי לצבירת הון פוליטי חברתי וכלכלי ומסתכלת על גזע כהבניה חברתית. בדומה להצטלביות, תיאורית הגזע הביקורתית גם מדברת על חלוקת כוח חברתי לא שוויוני, אך מפרשת קונפליקטים בין מעמדות חזקים וחלשים ו/או פריבילגיים ומדוכאים במושגים של גזע וגזענות.

השילוב בין שתי התיאוריות מוביל למסגור היהודים בארה"ב כקבוצת כוח לבנה אשר משתייכת למנגנון הדיכוי החברתי ממנו סובלים מיעוטים וקבוצות אתניות שונות. הדיון התיאורטי המוצג במסמך זה נועד לתאר את המסגרת הרעיונית הזאת שבאמצעותה מתאפשרת "מחיקת הזהות היהודית" בפועל.


המאפיינים של תיאוריית הגזע הביקורתית


1. בעוד הגזענות הקלאסית נשענה בעיקר על תיאוריות שחילקו את האנושות לגזעים לפי מאפיינים פיזיולוגיים (עור, שיער, מבנה הפנים) וייחסו למאפיינים אלו משמעויות אינטלקטואליות ופסיכולוגיות, הדיון סביב גזע וגזענות כיום סובב סביב זהויות תרבותיות, לאומיות, אתניות ואופן שבו זהויות אלו מתכתבות עם כוח פוליטי, כלכלי וחברתי. לפי תפיסה זאת, קבוצות בעלות כוח קובעות נורמות חברתיות שמאפשרות אפליה ונידוי של קבוצות אחרות על בסיס תרבותי, דתי, ופוליטי. כך מתאפשרת אפליה נגד קבוצות מסוימות למרות שאין להם שוני פיזי מובהק. לדוגמא, אפליה נגד להט"בים או יהודים.


2. תיאוריית הגזע הביקורתית מצביעה על תופעה חברתית פוליטית שמגדירה גזע ככלי לשימור כוח פוליטי. למרות שתיאוריית הגזע הביקורתית היא מקור דיון אקדמי נרחב המתנהל כבר מעל מ-40 שנה, בשנים האחרונות המושג הגיע לאור הזרקורים ומשמש תשתית פרשנית למושגים שקשורים לצדק חברתי, רב תרבותיות, זכויות אדם ושוויון הזדמנויות.


3. תיאוריית הגזע הביקורתית מתמקדת באופן שבו הבניה חברתית צוברת תאוצה מספיק חזקה כדי להפוך לנורמה ממסדית שמשפיעה על כל תחומי החיים. ההשפעה הזאת לכאורה מתקיימת מתחת לרדאר של השיח החברתי. לדוגמא, תיאוריית הגזע הביקורתית תסביר שהסיבה לכמות הגדולה של אסירים שחורים בבתי הכלא בארה"ב, היא תוצאה של גזענות שמושרשת עמוק במערכת המשפט שמובילה לשיפוט מוטה נגד שחורים. ברמה המערכתית אידיאולוגית, התיאוריה תשייך את הגזענות הממסדית למאבקים בין קבוצות. כלומר, "האדם הלבן" הוא זה ששולט במוסדות ולכן מכתיב את הנורמות החברתיות שיוצרות מעמדות חברתיים ומנציחות פערים סקטוריאליים.


4. בנוסף, תיאורית הגזע הביקורתית מתמקדת בשאלות של צדק חברתי בין קבוצות. המשמעות היא שגזענות מסורתית או אפליה שבה אדם הסובל מאפליה, הטרדה, השפלה בשל מוצאו, דתו, לאומו תרבותו וכו' היא לא מרכז הדיון. התנהגות מפלה כלפי חברים בקבוצה בעלת כוח לא זוכה לגינוי משום שלכאורה אין לה השפעה משמעותית על חייו של האינדיבידואל שעדיין נהנה מיתרונות חברתיים שאינם נגישים לקבוצות מדוכאות.


5. תיאוריית הגזע הביקורתית: מרקסיזם או צדק חברתי?

· אחת הביקורות הרווחות על תיאוריית הגזע הביקורתית נובעת מקווי הדמיון שלה למרקסיזם. הסיבה לכך היא שתיאוריית הגזע הביקורתית, כמו המרקסיזם, נשענת על מעמדות. מרקס ביסס את החלוקה החברתית לפי השליטה על פסי הייצור וטען שמעמד הבורגנות ששולט על הייצור בעצם מנצל את כוח העבודה של מעמד הפועלים. בעוד התיאוריה המרקסיסטית מתארת קונפליקט נצחי בין מעמד הבורגנות לבין מעמד הפועלים, תיאוריית הגזע הביקורתית מתמקדת בשליטה במוסדות הפוליטיים, חברתיים וכלכליים וטוען שהכוח מחולק לפי שיוך גזעי.


· בהתאם לכך, מלחמת המעמדות מתנהלת בספרה הפוליטית-חברתית. כך, על פי התיאוריה, החברה מחולקת לאדם הלבן השולט לבין כל שאר הקבוצות המדוכאות. הכוח הלבן שולט במערכת הפוליטית, מערכת המשפט, אמצעי התעסוקה החינוך. השליטה הזאת מבטיחה שמירה על כוחו.


· המאפיינים הקונספירטיביים של התיאוריה זיכו אותה בביקורת נחרצת במיוחד לאור האופן שבו היא מבטלת את הגישה הליברלית של "עיוורון צבעים" (colorblindness) שגורסת שמאחר וגזע הוא הבנייה חברתית ואין לו אחיזה מדעית במציאות, יש לאמץ גישה המתעלמת מהמאפיינים הפיזיים של האדם ולהתמקד ביכולות שלו. תומכי תיאוריית הגזע הביקורתית לעיתים קרובות מתנגדים לגישה הזאת בטענה שגישת "עיוורון הצבעים" היא עוד דרך לשמר את הסטטוס קוו שבו מושרשת הגזענות הממסדית שמנציחה את הנחיתות של קבוצות מדוכאות ומאפשרת לקבוצות חזקות לשמר את כוחן. בניגוד לגישת "עיוורון הצבעים", תיאוריית הגזע הביקורתית שואפת להעלות מודעות לדיכוי על בסיס גזע. בפועל, העלאת המודעות הזאת מתקיימת בקידום "תרבות המודעות" (Woke Culture) ששואפת לקדם רגישות משמעותית לאפליה נגד קבוצות מיעוטים.


6. תיאוריית הגזע הביקורתית, הצטלביות וזכויות אדם

· ייצוא הדיון התיאורטי של תיאוריית הגזע הביקורתית מגבולות האקדמיה יוצר את הממשק עם תיאוריית ההצטלביות. במסגרתו, יחסי כוח הופכים להיות עניין של גזע. תיאוריית הגזע הביקורתית מצביעה על כך שאי השוויון החברתי הוא תוצר של גזענות ממסדית שפוגעת בזכויות אדם של קבוצות מיעוט. בהתאם לכך, קבוצות חזקות הן גם קבוצות לבנות שמשתמשות בכוחן לדכא קבוצות אתניות חלשות כדי לשמור על הססטוס קוו.


· המצע התיאורטי הזה מאפשר לשמאל הפוליטי (בעיקר הפרוגרסיבי) ולשייך תכונות של אפליה ודיכוי לקבוצות חזקות כדי לדרוש שוויון זכויות והזדמנויות לקבוצות חלשות. בפרשנות זאת, יש קבוצות מדוכאות, ויש קבוצות מדכאות. ההשתייכות לקבוצה הנתפסת כמדכאת הופכת להיות בסיס להאשמה של חברי הקבוצה החזקה בגין אפליה והפרת זכויות אדם.


· בפועל, מתקיים שילוב מאולץ בין גישת זכויות אדם ששמה את האדם במרכז, לבין גישה שמסתכלת על האדם כחלק מקבוצה. שילוב זה יוצר מצב פרדוקסלי שבו זכויות אדם הן בעיקר עניין קבוצתי קולקטיבי. כלומר, הפרט לכאורה נושא באשמה מוסרית הנתלית בשיוכו לקבוצה בעלת כוח. המסגור הזה מעלה שתי בעיות: (1) קטלוג קבוצתי מבטל את האינדיבידואל שהופך להיות נציג של הקבוצה שאליה הוא משתייך (2) קטלוג קבוצות לפי קטגוריות בינאריות פוגע בזכות להגדרה עצמית של קבוצות אתניות. כך למעשה מתקיימת פגיעה בזכויות הפרט ובזכויות מיעוטים. במרחבים האלו, מתקיימת התופעה שקבוצת ראות הגדירה כ"מחיקת הזהות היהודית"


"מחיקת הזהות היהודית" כהמחשה לבעיות הנטועות בתופעת ההצטלבויות המבוססת על תיאוריית הגזע הביקורתית


7. בכל הקשור למעמדם של היהודים, גישות פרוגרסיביות המאמצות רעיונות של תיאוריית הגזע הביקורתית נמצאות בדילמה רעיונית. היהודים נתפסים כמיעוט לבן וחזק. בהתאם לכך, הם משתייכים למעמד המדכא למרות היסטוריית הרדיפה ממנה סבל, וביטויי האנטישמיות המופנים נגד היהודים במציאות הפוליטית הנוכחית.


8. כוחם החברתי ומעמדם של היהודים בארה"ב מציב אותם מחוץ למסגרות הפרשניות הקונבנציונליות. פעילים חברתיים ופוליטיים נדרשים למצוא עוגנים שיבססו את מקומם של היהודים כחלק המעמד המדכא ולא כמיעוט חלש. השיח הפוליטי העכשווי עושה זאת באמצעות הפניית אצבע לפריווילגיה היהודית בארה"ב, הייצוג הנרחב של יהודים בכלכלה, במערכת המשפט, החינוך, האקדמיה והפוליטיקה. כל אלו מאפשריים למצב את היהודים כחלק ממנגנון הדיכוי הלבן.


9. חשוב לציין שיהודים רבים בארה"ב מאמצים בעצמם זהות לבנה. במסגרת הדיון הפוליטי העכשווי הקושר זהות לכוח, השתייכותם של היהודים לקבוצת כוח לבנה הופכת להיות חותמת להיותם חלק ממנגנון הדיכוי חברתי.


10. בנוסף ואולי באופן יותר משמעותי, הקשר של היהודים למדינת ישראל מאשש את מעמדם כקבוצת כוח מדכאת. כלומר, במסגרת הפרשנית של תופעת ההצטלביות הפלסטינים הם מיעוט נרדף ומדוכא וישראל היא הכוח הפריבילגי ועתיר המשאבים. וכך, הקשר בין הקהילה היהודית בארה"ב לישראל מאשש את השתייכותם של היהודים לכוח המדכא משום שמעבר לכוחם החברתי הוא נתפסים כתומכים בפרויקט הקולוניאליסטי והנצלני של האדם הלבן.


11. ברמה המוסרית, המקרה היהודי (ישראלי) מדגים את האתגרים המוסריים של שילוב בין תיאוריית הגזע הביקורתית לבין התשתית הפרשנית של הצטלביות. כאמור, תיאוריית הגזע הביקורתית לא מתמקדת באינדיבידואל אלא בקבוצה שהאינדיבידואל מייצג. וכך נוצר המצב שבו נלקחת מהיהודים רבים האפשרות להגדיר עצמם לפי תפיסתם משום שהם משויכים לקבוצות מוגדרות מראש.


12. באופן רחב יותר, המקרה של היהודים בארה"ב מדגים את הפרדוקס שעולה באימוץ תיאוריית הגזע הביקורתית כפרדיגמה פרשנית למאבקים לקידום צדק חברתי. מה שקורה בפועל הוא מחיקת הייחודיות הזהותית של יהודים כפרטים וגם כקבוצה. בהקשר הזה הפרדוקס המתואר למעלה עולה ביתר שאת. בעוד השיח הפרוגרסיבי נשען על זכויות אדם כדי לקדם צדק חברתי הוא גם מפר את זכות האדם הבסיסית של יהודים להגדרה עצמית כדי לקדם את צדק חברתי זה.77 views11 comments

11 Comments


Benardrick McKinney took element inside of his 1st coach inside pads Tuesday considering the fact that closing Oct and toward say it was a rousing good results for the within linebacker would not be an exaggeration. Within just a single shot, McKinney proved in the direction of himself he carefully more than the shoulder damage that reduce small his 2020 time with the Houston Texans and inside a further he delivered a seem of what he may possibly do for the Miami Dolphins protection inside 2021. With the pads coming upon for the 1st in just camp Tuesday, there was an focus upon the managing match inside 11-upon-11 drills and McKinney stood out as the maximum dominant participant upon this…


Like

Michael McLoone-United states Currently SportsChicago Cubs righthander Alec Mills threw the 16th no-hitter within franchise record in just a 12-0 get previously mentioned the Milwaukee Brewers Sunday. Mills struck out 5 Brewers, walked a few and necessary 114 pitches in the direction of comprehensive the no-hitter. He bought Jace Peterson towards flooring out towards shortstop Javier Báez for the 27th and very last out of the sport. Jake Arrieta threw the final 2 Cubs no-hitters, greatest not too long ago inside of 2016 towards the Reds in just Cincinnati. Within 2015, he threw his very first no-no inside Los Angeles in opposition to the Dodgers. Sunday victory was the 6th of Mills profession. The historical past for fewest victories previous…


Like

Welcome in the direction of The Opener, wherever each weekday early morning youll receive a fresh new, topical column toward commence your working day towards one particular of SI.coms MLB writers.Theres an aged, very long-debunked fallacy concerning ageing curves with baseball gamers that excess or a lot less follows that 27 is the magical age once quite a few avid gamers split out simply because theyre at their bodily peaks. Avid gamers essentially top in just their late nineteen twenties, while the fantasy over the personal age of 27 tends towards order americans psyched concerning proficient avid gamers future that prophesied selection.1 participant are unable to outweigh strict statistical research, but had been approximately a thirty day period into the…


Like

NBA performing exercises camps are meant toward start, which suggests that it's period for total administrators and personnel presidents towards do their yearly communicate with the media. With maximum franchises, that usually means a push meeting; with the Knicks, that usually means staff members president Leon Rose talks with MSG community. I dress in't Quite treatment that Rose doesn't discuss toward the media, considering the fact that he would finish up furnishing the similar canned solutions he finishes up supplying in direction of Alan Hahn in just this job interview, which yourself can check out here. Rose stunned Knicks supporters this summer time as a result of allegedly like RJ Barrett inside a package deal for Donovan Mitchell. On top…


Like

The closing pair seasons, the Indiana Pacers incorporate toed the line in between competency and miring within just mid. Personal injury comprise taken their toll and then some, a unsuccessful fresh teaching retain the services of, and uncomfortable suits usually portrayed as road blocks in its place than options led in the direction of a aggravating 12 months and a fifty percent inside of Indianapolis. As reporting includes made, Herb Simon for good quoted, and article-video game media images incorporate supplemental up, Indiana at some point attained a breaking level. The Caris LeVert exchange in direction of Cleveland offered versatility. The Sabonis exchange made available clarity Andrew Nembhard Jersey. The Pacers are buying and selling Domas Sabonis, Jeremy Lamb and…


Like
bottom of page