top of page
Read the English Version

נפגעו הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה: 'חייבים לסייע לקהילות בתפוצות'

קורבנות יהודים רבים, מעבר לשיעורם באוכלוסייה, נרשמו בניו-יורק, לונדון ופריז, ואף במדינות אחרות שבהן הקהילות היהודיות קטנות יחסית. במרוקו מדובר בלמעלה מ-10% מכלל הנפטרים במדינה. "קהילות היו פה לצדנו בעבר במלחמות ובמשברים - ועכשיו תורנו להיות שם עבורן"

נפגעו הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה: 'חייבים לסייע לקהילות בתפוצות'
bottom of page