top of page

מיפוי שדה העמיות המקצועי בישראל 2021

 

האתגר

 

שדה העמיות בישראל מאופיין בשונות גדולה בין השחקנים הרבים הפועלים בשדה: על בסיס של מנעד תפיסתי רחב (בקשת שבין ציונות לעמיות), מול קהלי יעד שונים, תוך שימוש בגישות השפעה חברתית שונות ועל בסיס מימוני שונה. שונות גדולה זו מקשה להעריך את מידת האפקטיביות של פעולות הארגונים בשדה, והיא אינה מאפשרת השוואה ביניהם. 

שדה העמיות בישראל צעיר יחסית, ולכן פוטנציאל ההתרחבות שלו גדול מאוד. מיפוי פוטנציאל ההתרחבות של שדה העמיות בישראל הכרחי לקפיצת המדרגה וההתמקצעות של השדה. כך למשל, מיפוי השדה עשוי לאפשר: ​​

  • עידוד שיתופי פעולה ואיגום משאבים של כח אדם, הכשרה, חומרים חינוכיים ועוד.

  • עידוד התרחבות תכנים של עמיות  לשדות חדשים – כגון לחינוך פורמלי לגילאי 16-18 או לחברה החרדית

  • צמצום פערי ידע ומידע, מניעת 'נקודות עיוורון' בפעילות.

  • קבלת החלטות מושכלת ואמפירית שמבססת על מידע מושלם יותר.

  • הארגונים השונים בשדה יהנו מ 'תצלום אויר' של העשייה הקיימת ושל פוטנציאל ההתפתחות לאזורים חדשים.

השיטה - ביובליץ!

 

ביובליץ היא שיטה ליצירת מסד נתונים על המגוון הביולוגי של שטח נתון בזמן מוקצב, בשיתוף קהילה של מתנדבים ביחד עם אנשי המקצוע. בסופו של התהליך, נוצר מסד נתונים עדכני ולרוב, המקיף ביותר שנוצר עבור אותו השטח. מסד הנתונים משרת בעלי עניין רבים  –  אקדמיה, פעילים סביבתיים ,מוסדות ועסקים בסביבה, במטרה לשמור ולטפח את המגוון הביולוגי בצורה המיטבית. 

השיטה פותחה עבור מערכות ביולוגיות, אולם בהתאמות קלות היא מתאימה גם ליצירת מסד נתונים על אקוסיסטם אנושי, שישרת את בעלי העניין השונים בקידום השינוי – או במקרה שלנו, את הפרדיגמה החדשה של עמיות בקרב החברה הישראלית.

 

הפעולה

 

לאחר הרשמתם, יחולקו משתתפי הביובליץ  ל12 האבים - מקומות התכנסות - שיתכנסו בתאריכים שונים במהלך תקופה של כשבועיים, למפגש מיפוי חד פעמי. כל האב יתארח אצל חבר קואליציה אחר בהתבסס על קרבה גיאוגרפית ובכל האב ישתתפו דמויות מובילות משדה העמיות היהודית בישראל. משך המפגש בהאב הוא כשלוש שעות, במהלכן ימפו המשתתפים ביחד ובנפרד את העמדות, הנתונים ותמונת העתיד הרצויה.

פעולת המיפוי עצמה היא ממוחשבת ואישית (כלומר כל משתתף עובד על מחשבו האישי, על טופס מיפוי אישי) ובסיומה ייקלט כל המידע שנאסף במאגר נתונים אחד מקיף.


 

התוצר

 

בתום המהלך נקיים אירוע סיום חגיגי להשקת מאגר המידע, שיהיה זמין על פי הרשאה אונליין ולחניכת החברים על השימוש בו. מאגר נתונים זה יכיל את הידע הרלוונטי של כלל המשתתפים ויאפשר לאתר ולהפיק נתונים על שדה העמיות כולו ולהסיק מסקנות על הקיים בשדה. בכך תתאפשר קפיצת מדרגה מקצועית של תחום העמיות היהודית בישראל, כפי שפורט לעיל. 

 מה הלאה

מאגר זה יהפוך להיות הסטנדרט בשדה ויתמרץ כל משתתף – קיים או ישן, לעבוד בשקיפות, לחלוק בידע ומשאבי תוכן שכבר פותחו ויעודד שיתופי פעולה. יתרה מכך, ארגונים השואפים להשפיע מערכתית על השדה יוכלו לעשות בו שימוש תדיר, כדי לקבל החלטות אסטרטגיות שיקדמו את תפיסת העמיות בישראל: להבין מהם מקורות ההכנסה, היכן ישנם אזורי פעולה מוזנחים, איפה יש צורך בהשקעות אסטרטגיות, כיצד מעודדים שיתופי פעולה ואיגום משאבים ועוד. 

השותפים

הביובליץ הוא שיתוף פעולה בין קבוצת ראות, המנהלת החדשה לישראל, יוזמת Enter, ההסתדרות הציונית העולמית ושוסטרמן פילנתרופיה. 

bottom of page