top of page
Read the English Version

מסר של סולידריות מהחברה הישראלית ליהדות התפוצות

May 10th 2020

מסר של סולידריות מהחברה הישראלית ליהדות התפוצות

משבר הקורונה מסתיים לאיטו בישראל, אולם קהילות יהודיות רבות עוד נמצאות בלב הסערה. אל מול אתגרי החוסן והשיקום של ישראל והקהילות היהודיות, כולנו נמצאים ביחד. יש לנו הזדמנות ייחודית לתמוך זה בזה כאשר כולנו חווים משבר ולא רק בשעת שגשוג.
הערבות ההדדית הזו הכרחית לחוסן שלנו כעם.
לשם כך, קואליציית העמיות יחד עם Ministry of Diaspora Affairs משרד התפוצות הקימו אתר בו ממשלת ישראל, ארגוני חברה אזרחית ישראליים, וגם אנשים פרטיים, שולחים מסר של סולידריות מהחברה הישראלית ליהודי העולם.

bottom of page